2011-06-30 09:48Pressmeddelande

Piratkamp i Almedalen!

Möbelbranschen och Trä- och Möbelföretagen har fått nog – nu tar de upp kampen mot ”piratkopiorna”. I samband med Möbelmässan i februari startade kampanjen ”Inget slår originalet” och under Almedalsveckan tas nästa steg. I ett seminarium redovisas hur möbelbranschen drabbas av kopieringen, och avslutningsvis hålls en paneldebatt. Bland gästerna finns riksdagspolitiker, branschföreträdare samt svenska Antipiratbyråns Henrik Pontén.
Immateriella rättigheter och bekämpande av plagiering är en viktig fråga som möbelbranschen vill fokusera på. Under 2011 inledde TMF en kampanj mot piratkopiering, "Inget slår originalet".

Att problemet är omfattande råder det ingen tvekan om. Under seminariet presenteras en rapport – baserat på en medlemsundersökning – som avslöjar att 85 % av möbelföretagen vid något tillfälle råkat ut för misstänkta fall av kopiering.

- Sverige har varit ett mycket piratvänligt land vilket skadat kreatörer och legitima rättighetshavare. Det är hög tid för svenska politiker att på allvar våga stå upp för de lagar man själv stiftat om man vill att nyskapande, företagande och sysselsättning inom de kreativa näringarna ska utvecklas, säger Henrik Pontén, frontman för svenska Antipiratbyrån.

Bland deltagarna som är på plats under Almedalsseminariet finns politiker som riksdagsledamöterna Olof Lavesson (m) och Christer Örnfjäder (s), samt ledningspersoner från två designmöbelföretag; Kristina Farwing (Swedese) och Johan Lindau (Blå Station). Swedese och Blå Station kommer att berätta om hur de drabbas av plagiering. Dessutom medverkar nämnde Henrik Pontén samt Cecilia Ask Engström, möbelansvarig på TMF.
Seminariet modereras av Svenskt Näringslivs Nicklas Mattsson och avslutas med en paneldebatt.

För TMF och övriga möbel-Sverige känns kampanjen mot piratkopiering oerhört angelägen.

- Vad är en rättighet värd om man inte kan skydda den? Innovationskraften hotas om vi inte kan skydda våra möbelproducenters rättigheter, säger Cecilia Ask Engström, ansvarig för boende och möbler på TMF.

Följande gäller för Almedalsseminariet:
”Inget slår originalet” – seminarium om piratkopiering (inkl. paneldebatt)
När: Onsdagen den 6 juli kl 14.00-15.30 Var: Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3.

Läs mer om Immaterialrätt på TMF:s sajt; http://www.tmf.se/web/Immateriella_rattigheter.aspx

För mer information, vänligen kontakta:
• Cecilia Ask Engström, chef för Bo; Möbler & Inredning,TMF cecilia.ask.engstrom@tmf.se, Tfn. 08-762 72 06

Trä- och Möbelföretagen – TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med företagen arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler