2008-06-13 08:52Pressmeddelande

Passivhus liksom etanolbilen löser inte allt!

Den senaste tiden har passivhustekniken lyfts fram av branschföreträdare och politiker som en lösning på den höga andelen energi som för närvarande förbrukas inom bostadsbeståndet. Ibland framstår det som att byggregler och standarder borde utformas i enlighet med passivhustekniken, men Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, menar att det finns flera andra lågenergihuskoncept som också ger oss det energisnålare boendet som vi alla eftersträvar. Men passivhus är definitivt en av flera typer av lågenergihus som kommer att hjälpa oss att överträffa de energieffektiviseringsmål som regeringen har satt upp.


- Passivhus är liksom etanolbilen, en viktig del av lösningen, men sedan finns även elbilen och förhoppningsvis både en tredje och fjärde teknik som är ännu bättre. Då är det viktigt att vi inte låser oss fast vid ett av lågenergikoncepten i form av passivhustekniken vid utformandet av nya byggregler, säger Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig TMF.

TMF ser att passivhustekniken har flera brister. Det är till exempel svårt att bygga om ett passivhus utan att bryta tätskiktet. En del byggentreprenörer menar också att passivhus leder till en ökad elkonsumtion jämfört med hus anslutna till fjärrvärmeverk.

- De mest energisnåla husen som byggdes för femtio år sedan anses troligtvis inte särskilt energisnåla idag och samma sak gäller förmodligen om femtio år för de mest energisnåla husen som byggs idag. Därför kommer vi troligtvis att vilja förbättra även de mest miljövänliga husen som byggs idag men problemet med passivhus är att de är väldigt svåra att bygga om, säger Leif G Gustafsson, TMF.

För mer information vänligen kontakta:
Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Leif G Gustafsson, vd
070-492 73 20, leif.gustafsson@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.

 

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler