2012-10-22 11:47Pressmeddelande

Orgatec och tyska marknaden lockar svenskföretag

Om Milano fokuserar på hela möbelspektrat är det kontorsmöbler som gäller i Köln. Det har åter blivit dags för Europas största kontorsmässa, Orgatec, den 23-27 oktober. Det svenska intresset för mässan håller i sig och just kontorsmöbler fortsätter stå för en avgörande del i de svenska möbelproducenternas export. Cirka 20 företag ställer ut.

Möbelindustrin håller emot i nedgången och har gått fram något det första halvåret 2012 – inklusive en ökad export till framför allt de nordiska länderna samt Tyskland. Det är i huvudsak segmentet kontorsmöbler som står för exporten och den tyska marknaden fortsätter att ha stor betydelse för de svenska möbelföretagen. De är också snarare så att de svenska producenterna blivit allt viktigare för tyska marknaden.

-  Det är glädjande att så många svenska möbelföretag utmanar i konjunkturen och finns på plats i Köln. Det handlar om en betydande exportindustri, säger Cecilia Ask Engström, branschchef och ansvarig för möbler & inredning på TMF.

De svenska möbelföretagen exporterar över 65 % av sin produktion.

Att Orgatec är mässan med stort M för kontorsmöbler och offentlig miljö råder det ingen tvekan om. Årets upplaga lockar drygt 600 utställare från 41 länder, och 2010 besöktes Orgatec av cirka 61 000 besökare från 110 länder. Mässan anordnas vartannat år.

Inför 2012 års Orgatec är det svenska intresset konstant och drygt 20 blågula företag ställer ut.

Några av årets teman på Orgatec handlar om mediatekniska innovationer, en allt större flexibilitet och multifunktionalitet på kontorsmöblerna, en kontorsmiljö som påverkas av projektjobb och nya kommunikationsstrukturer, men också att i allt högre utsträckning tänka energieffektivt och miljövänligt vid design och tillverkning.
Där ligger de svenska möbelföretagen väl med i utvecklingen.

Några av de svenska möbelföretag (TMF-medlemmar) som ställer ut:
Abstracta, Balzar Beskow, Blå Station, EFG, Glimakra of Sweden, Johanson Design, Karl Andersson & Söner, Lammhults, Lustrum, Moment, Nonuform, Offecct, SA Möbler samt Swedese.

Läs mer om Orgatec-mässan; www.orgatec.om

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF samt ansvarig för möbler & boende, tfn 08-762 72 06

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler