2010-03-02 15:32Pressmeddelande

Opos går in förhandlingsledare i trä- och möbelindustrin

Under helgen har TMF och GS-facket förhandlat i försöken att träffa nya kollektivavtal för trä- och möbelindustrierna. Dessvärre har detta inte lyckats och går Industrins Opartiska Ordförande, Opos, in som förhandlingsledare. Opos har nu en månad på sig att få parterna att träffa nya kollektivavtal. TMF har i förhandlingarna utan framgång försökt få förståelse för sina yrkanden om att flytta delar av beslutsfattande ner på företagsnivå i förhandlingar mellan företag och lokal facklig organisation. — Detta är en oerhört viktig fråga för majoriteten av TMFs medlemmar. Varje verksamhets förutsättningar och de lokala parternas önskemål borde få genomslag i avtalen, säger TMF: s förhandlingschef David Johnsson. Den stora stöttestenen i förhandlingarna har varit de fackliga kraven på att begränsa företagens möjligheter att använda sig av bemanningsföretag. För TMFs medlemmar har bemanningsföretagen blivit en viktig strategisk resurs som används för att parera snabba upp och nedgångar i beläggningen, vilket inte minst det senaste årets turbulenta konjunktur visat prov på. — Det är oerhört olyckligt att detta, som i huvudsak är en politisk fråga tillåts blockera avtalsförhandlingarna, anser David Johnsson. Vi har många viktigare frågor att hantera för att underlätta företagens och deras medarbetares framtid. Vad gäller de ekonomiska frågorna har GS, samt övriga LO-förbund, dels krävt löneökningar om 2,6 % samt andra kostnadshöjande förslag som sammanlagt motsvarar drygt 4 %. Med krav på dessa nivåer skiljer LO-facken ut sig från sina kollegor i våra viktigaste konkurrentländer, Tyskland, Finland och Danmark. Härmed riskerar man i strid med Industriavtalets principer konkurrenskraften för Svenska företag. TMF träffar Opos i dag för en första sondering. Opos har möjligheter att agera på eget initiativ, lägga egna förslag till lösningar och skjuta upp eventuella stridsåtgärder. För mer information vänligen kontakta: David Johnsson, förhandlingschef TMF, david.johnsson@tmf.se, 08-762 72 67


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler