2015-04-27 11:03Pressmeddelande

Ola Thorén invald i TMF:s styrelse

null

Ola Thorén, vd Ikea Industry Hultsfred AB. /Foto: Mediaspjuth

I samband med Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) årsmöte i Växjö den 23 april formerades styrelsen för kommande år. Claes Hansson (vd på Götenehus Group AB) valdes om till ordförande. Samtidigt valdes tre nya ledamöter in i styrelsen – Henric Fransson (vd, Ballingslöv), Kurt Tingdal (vd och marknadsansvarig, Offecct) samt Ola Thorén (vd, Ikea Industry Hultsfred AB).

Så här ser Ola Thorén, vd på Ikea Industry Hultsfred AB, på sitt kommande uppdrag:

– Kompetensförsörjningen är ett ämne som kommer att bli ett stort problem – om vi inte agerar nu. Det är således en fråga som jag tycker är en av de viktigaste att jobba med. Vi behöver hitta samarbeten där näringsliv, politiker och skolor jobbar tillsammans för att hitta lösningar. Och vi behöver agera långsiktigt – och tänka längre än i mandatperioder.

TMF:s styrelse 2015-2016

Ordförande
Claes Hansson, Götenehus Group AB

Vice ordförande
Per-Arne Andersson, Kinnarps AB

Ledamöter
Mats Andersson, H-fönstret i Lysekil AB
Henric Fransson, Ballingslöv (nyval)
David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen
Johan Jonsson, Trätrappor AB
Christer Persson, Kährs AB (omval)
Ola Thorén, Ikea Industry Hultsfred AB (nyval)
Kurt Tingdal, Offecct (nyval)

För mer information, kontakta gärna:
Ola Thorén, vd Ikea Industry Hultsfred AB, 0495-75 50 00 (vxl, huvudkontoret)
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se  

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler