2016-02-09 07:18Pressmeddelande

Ökad import utmanar framgångsrik möbelindustri

null

Stol från Johanson Design. /Foto: Ola Torkelsson

Sverige står stark som europeisk möbelnation. Exporten för 2015 ökar med sex procent, och möbler bibehåller sin roll som en betydande inhemsk industri. Parallellt ökar dock importen stadigt – under 2015 beräknas den till 12 procent för 2015 och på tio år har den ökat med 42 procent. Det visar färsk, preliminär årsstatistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF), som presenteras i samband med Stockholm Furniture & Light Fair som startar idag.

Trots ökande exportsiffror för 2015 beräknas importen bli dubbelt så stor samma år där möbelimporten framförallt sker från Kina, Polen och Litauen.
(Se bifogad, detaljerad statistik).

- Vi ser en klar trend med ständigt ökad import och det ger anledning till oro. Vår möbelindustri har en styrka i att vi har så mycket produktion i Sverige. Med kraftigt ökande import så ökar risken att produktionen flyttar utomlands. Det är nu mycket viktigt att vi arbetar för att svensk möbelindustri behåller och förstärker sin konkurrenskraft, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF.

TMF:s statistik för 2015 visar dock samtidigt att Sverige befäster positionen som en av Europas stabilaste möbelindustrier och den totala möbelproduktionen beräknas öka till 22 miljarder.

Exporten förväntas öka med sex procent till 15,9 miljarder och är därmed uppe på samma nivåer som 2012. Norge behåller platsen som den viktigaste exportmarknaden med en andel på 34 %. Övriga stora marknader är Danmark och Tyskland med 12 % respektive 11 %.

Intresset för möbler och inredning syns också genom att svenskar köper allt mer möbler. (Källa: SCB/HUI). Butikshandeln för möbler har ökat hela tio procent jämfört med 2014.

- En orsak till att svensk möbelindustri ändå är framgångsrik inom export är att Sverige är ledande när det gäller möbler och inredning för det offentliga rummet. Kunskapen om inredningens betydelse för människors välbefinnande ökar och svensk möbelindustri producerar miljövänliga, ergonomiska, akustiska möbler, av god kvalitet och med ett högt designvärde, säger Cecilia Ask Engström.

För mer information, vänligen kontakta:

 • Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF, cecilia.ask.engstrom@tmf.se,
 • 070-381 72 06
 • Yvonne Identeg, statistik/marknadsdata TMF, yvonne.identeg@tmf.se, 08-762 72 19
 • Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, anne.radestad@tmf.se, 070-562 72 04
 • Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


  Om Trä- och Möbelföretagen

  Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


  Presskontakter

  Cecilia Uhler
  Redaktör
  Cecilia Uhler