2013-04-15 11:50Pressmeddelande

Ökad export håller uppe trä- och möbelindustrin

null

Foto: TMF:s vd, Leif G Gustafsson.

Det visar färsk statistik från TMF – Trä- och Möbelföretagen - i rapporten TMF i siffror som publiceras i dag. Trä och möbelindustrin präglas för övrigt av en mycket svag inhemsk byggmarknad, antalet påbörjade småhus stannade på rekordlåga 4750 stycken under 2012. Trots en vikande inhemsk byggmarknad ökade exporten av trähus, dörrar, fönster, golv och trappor. Produktionen och exporten av möbler var i stort sett oförändrad.

TMF i siffror är statistik för den svenska trä- och möbelindustrin, och den är inriktad på byggande och boende. Den innehåller uppgifter för produktion, export och import av bl.a. trähus, möbler, köksinredningar, dörrar, fönster, trägolv, trätrappor och träskivor.

- Det är glädjande att småhusindustrin visar tecken på att få fäste på utländska marknader. Utöver Norge som sedan tidigare är en viktig marknad visar Tyskland, Finland och inte minst Japan intresse för svenska trähus, säger Leif G Gustafsson, vd för TMF. Jag är övertygad om att det finns stor potential för svensk trähusindustri som med sina rationella byggmetoder och effektiva processer att öka exporten ytterligare.

I TMF i siffror återfinns en aktuell marknadsrapport producerad av Prognoscentret i samarbete med TMF, se sidan 7. Rapporten följer regelbundet faktorer som påverkar medlemsföretagens marknader och redogör för en trolig utveckling i närtid. Byggande av bostäder och lokaler påverkar direkt behovet av möbler och inredning, därav kopplingen mellan byggande och boende. Den övriga statistiken sammanställs av TMF från egna och andra källor. Materialet får gärna citeras om källan anges.

TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad, jämförande statistik och kommentarer om branschens utveckling. Detta nummer speglar helåret 2012.
Ladda ner och läs senaste numret här.

För mer information, vänligen kontakta:
Leif G Gustafsson vd TMF, tfn 08-762 72 58, leif.gustafsson@tmf.se
Yvonne Identeg, marknadsdata TMF tfn 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler