2014-08-29 14:13Pressmeddelande

Nytt möbelkluster ska stärka svensk möbelindustri

I dag bildades Svenska Möbelklustret med syfte att stödja exportsatsningar, utbildning och komptensförsörjning inom svensk möbelindustri.

- Genom en sån här uppslutning med flertalet av landets stora möbelkommuner skapas helt nya förutsättningar att genomföra strategiskt viktiga utvecklingsprojekt som ger avtryck och gör skillnad, säger Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Under fredagen träffades flera representanter från svensk möbelindustri i Jönköping för att gemensamt bilda ett nytt möbelkluster. Det är näringslivsbolagen som, via sina kommuner i  Tibro, Vaggeryd, Tranås och Värnamo, tillsammans med Industriklubben i Lammhult och TMF står bakom möbelklustret.

-  Jag ser fram emot att arbeta gemensamt för att stärka svensk möbelindustri både regionalt och nationellt och främja industrins exportsatsningar, säger Cecilia Ask Engström.

Svenska Möbelklustret finansieras av de medverkande näringslivsbolagen och TMF, och dess styrelse utgörs av Thomas Johannesson, ordförande för klustret samt vd för Materia Group, Cecilia Ask Engström, TMF, Lars Bülow, vd Lammhults, Kurt Tingdal, vd Offecct, Erik Lundh, vd Källemo, samt Thomas Wilsson, produktionschef Kinnarps.

 

För mer information, kontakta gärna:

Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling, TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se 
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se  

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler