2012-11-22 15:32Pressmeddelande

Nytillskott i möbelbranschens styrgrupp

null

Anna-Lena Knutsson, färsk ledamot. /Foto: TMF

I samband med möbelbranschens temadagar – Möbeldagarna i Borås – hade även branschens möbelstyrgrupp sitt årsmöte. Det var första gången mötet var utlyst och öppet för intresserade medlemsföretag. Av de totalt nio ledamöterna (inkl. ordförande) valdes två nytillskott in – Marcus Hüber (vd Fogia) samt Anna-Lena Knutsson (vd albin i Hyssna).

Möbel-Sveriges branschorganisation, Trä- och Möbelföretagen, har en möbelsektion som leds av en styrgrupp. Styrgruppen är representerad av ledamöter inom segmenten hemmöbler, möbler för offentlig miljö, kontorsmöbler samt designmöbler.

Styrgruppen har fyra sammanträden per år men ledamöterna är även aktiva i en mängd olika kommittéer och grupper där svensk möbelindustris intressen bevakas och främjas. Styrgruppen fastslår målen för TMF:s möbelsektion.

I samband med Möbeldagarna i Borås hade nu möbelstyrgruppen för första gången ett öppet, utlyst årsmöte - under dag två av evenemanget. I samband med årsmötet valdes även Marcus Hüber, vd Fogia, samt Anna-Lena Knutsson, vd albin i Hyssna, in.

Samtliga ledamöter sitter ett år framåt – över 2013.

Möbelstyrgruppens sammansättning 2012-2013:
Per-Ola Johansson (ordförande), vd Horreds Möbel
Lars Bülow, vd Lammhults
Marcus Hüber, (fr om nov 2012), vd Fogia
Anna-Lena Knutsson (fr om nov 2012), vd albin i Hyssna
Johan Lindau, vd Blå Station
Peter Jiseborn, vd Swedese Möbler
Thomas Samuelsson (fr om aug 2011), vd Abstracta
Kurt Tingdahl, vd Offecct
Andreas Wadskog, vd Karl Andersson & söner

Valberedning: Dag Klockby (Gärsnäs) och Sara Wadskog (KA & sönder).

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Ask-Engström, chef Branschutveckling TMF (adjungerad ledamot), cecilia.ask.engstrom@tmf.se, tfn. 08-762 72 06

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler