2008-02-14 17:02Pressmeddelande

Nybyggda hus blir ännu mer energieffektiva

Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, välkomnar regeringens beslut idag om att skärpa energihushållningskraven gällande nybyggda hus. Nyproducerade hus kommer nu att bli ännu mer energisnåla. Redan med dagens byggregler konsumerar nybyggda hus bara hälften av den uppvärmningsenergi som hus byggda i början av 70-talet. Det är viktigt för TMF att våra medlemmar får långsiktighet i de politiska beslut som fattas. Därför är det bra att det beslut som regeringen har fattat idag börjar gälla fr o m 1 januari 2010.

– Våra medlemmar bygger väldigt energieffektivt idag och antar utmaningen att göra vårt bostadsbestånd ännu mer energisnålt. Detta uppnår vi genom att bygga fler nya hus, eftersom nya hus är mer energieffektiva än gamla, menar Leif G Gustafsson, vd TMF.

Regeringen fattade idag beslut om att skärpa energikraven gällande användning av elenergi för uppvärmning, kylning och ventilation i förordning 1994:1215 om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, mm. I EU diskuteras för närvarande att införa så kallade Passivhus som standard vid nyproduktion från 2015.

– Det är viktigt att byggnäringen får långsiktighet i de beslut som tas. Övergångstider behövs för alla politiska beslut för att hinna ställa om produktion och klara åtagande gentemot kunder, fortsätter Leif G Gustafsson, vd TMF.

TMF har medlemmar som har varit med och utvecklat så kallade Passivhus och lågenergihus.

– Svenska hustillverkare ligger väldigt långt framme vad gäller energieffektivt boende och passivhusteknik. Därmed står den svenska byggnäringen sig väl i konkurrensen med övriga Europa på detta område, avslutar Daniel Wennick, näringspolitisk sakkunnig TMF.

För mer information vänligen kontakta:
Daniel Wennick, näringspolitisk sakkunnig
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Susanne Rudenstam, kommunikationschef
070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler