2016-03-22 08:49Pressmeddelande

Nya Trähusbarometern - nu även med flerbostadsstatistik: Brist på marktillgång hindrar prognoshöjning

null

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus ligger kvar på 10 500 för 2016 i årets första Trähusbarometer.
- Trots att SCB rapporterade lägre uppgifter för 2015 än vi förutspått, ligger vår prognos kvar. Det är dock svårt att se en ökning eftersom det saknas detaljplanerad mark för småhus. Dessutom är bristen på kvalificerade hantverkare och ingenjörer ett växande problem för bostadsbyggandet, säger Gustaf Edgren, som arbetar med trähus och bostadspolitiska frågor på TMF.

Det är en delvis ny Trähusbarometer som publiceras - med minskad frekvens till två nummer/år samt utökad statistik där flerbostadshus nu även inkluderas.
Flerbostadshus i trä går starkt framåt och totalt levererades 2 868 lägenheter med stomme av trä under 2015, en ökning med 44 procent jämfört med 2014. TMF:s uppgifter för flerbostadshus baseras på uppgifter från medlemsföretagen.

- Efterfrågan på trähus är stark och i branschen finns det en stor potential att bygga ikapp bostadsbristen. För flerbostadsmarknaden finns det mer mark att bygga på och kapaciteten blir allt större i och med pågående investeringar. Däremot gör bristen på detaljplanerad mark för småhus, som t ex större trädgårdsstäder, att färre bostäder byggs än vad det finns industriell kapacitet för, säger Gustaf Edgren.

Under 2015 påbörjades totalt 9 350 småhus enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB, vilket är 12 procent fler än under 2014. Den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag var 7 000 ordinära småhus samt 240 fritidshus. Totalt levererades 5 500 ordinära småhus och 230 fritidshus.

Läs hela Trähusbarometern i bifogad fil.
Nästa Trähusbarometer publiceras i september 2016.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även en prognos för påbörjade småhus (flerbostadshus fr o m september 2016).
Prognosen baseras på intervjuer med husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik. TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 75 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler