2010-01-01 09:12Pressmeddelande

Nya hus blir mer klimatvänliga

Från och med idag skärper Boverket energikravet för nybyggda eluppvärmda hus. Kravet innebär att de eluppvärmda hus som byggs från och med 1 januari 2010 är minst 55 procent mer energieffektiva än det genomsnittliga huset i vårt befintliga bostadsbestånd. De nya hus som byggs under ett år motsvarar ungefär 1 procent av alla bostäder.


- Med Boverkets nya krav blir skillnaden mellan nya och gamla hus ännu större än tidigare. Därmed går det att göra Sverige mer energieffektivt genom att bygga så många nya bostäder som möjligt, säger Leif G Gustafsson, vd TMF.

För att kunna energieffektivisera bostadssektorn räcker det inte med tuffa krav på nyproduktion. TMF har flera gånger framfört att något måste göras från regeringens sida för att komma åt den ekonomiskt lönsamma potentialen på 40 TWh som finns i beståndet.

- Det finns en lönsam potential för energibesparingar motsvarande hela åtta kärnkraftsreaktorer eller 40 TWh i bostadsbeståndet som regeringen måste göra något åt om de menar allvar med att spara energi inom bostadssektorn, avslutar Daniel Wennick, näringspolitisk rådgivare TMF.

För mer information vänligen kontakta
Daniel Wennick, näringspolitisk rådgivare TMF
08-762 72 01, daniel.wennick@tmf.se
Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler