2012-11-23 13:07Pressmeddelande

Ny Trähusbarometer: Prognosen för småhus på fortsatt låg nivå

Orderingången fortsätter nedåt inom trähusindustrin vilket präglar prognosen i Trä- och Möbelföretagens färska Trähusbarometer. TMF står fast vid 4 500 påbörjade småhus under 2012 och ser inga skäl till att ändra prognosen 4 000 påbörjade småhus under 2013, eftersom det ännu inte synts några tecken på uppgång i bostadsbyggandet.
 
Under januari – oktober 2012 minskade det totala ackumulerade värdet för orderingången inklusive export med 15 procent jämfört med 2011. Det ackumulerade värdet för de senaste sex månaderna, maj – oktober 2012 visar en förändring med -5 procent jämfört med 2011, vilket kan tolkas som att nedgången troligtvis håller på väg att avta. Värdet för oktober 2012 visar en förändring med -4 procent i jämförelse med oktober 2011.

TMF står fast vid prognosen 4 500 påbörjade småhus under 2012 och ser inga skäl till att ändra prognosen 4 000 påbörjade småhus under 2013, eftersom det ännu inte synts några tecken på uppgång i bostadsbyggandet.

- De största orsakerna till den minskade orderingången är försämrade lånevillkor i samband med bolånetaket, otryggheten som den finansiella oron i världen skapar samt bristen på en sund och långsiktig bostadspolitik, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på TMF.

FAKTA: Trähusbarometern visar det totala ordervärdet för trähus i en indexserie och det totala ordervärdet för de senaste sex månaderna. Trähusbarometern innehåller också en prognos för trähusbyggandet av småhus. Trähusbarometern baseras på intervjuer med medlemsföretagen i TMF Trähusgrupp.
Enligt SCB:s statistik påbörjades 14 700 bostäder de tre första kvartalen i år, varav 3 500 småhus. Det totala bostadsbyggandet inklusive flerbostadshus når sannolikt inte 20 000 i år vilket innebär att bostadsbristen ökar från ca 250 000 till 275 000 bostäder.

Nästa Trähusbarometer släpps den 29 januari 2013.

För mer information:
Läs Trähusbarometern som bifogas eller kontakta:
* Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
* Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler