2013-08-27 13:17Pressmeddelande

Ny Trähusbarometer: 2014 vänder det och antalet nybyggda småhus blir fler

null

Foto: Sävsjö Trähus

Orderingången för svensk trähusindustri ligger på en fortsatt rekordlåg nivå även om en viss ökning i orderingången nu skönjs. Ökningen kommer dock att få genomslag i byggstarter först under nästa år och det innebär att prognosen på 4 000 antalet påbörjade småhus ligger fast under 2013. 2014 förväntas en försiktig ökning på 10 % vilket ger 4 500 påbörjade småhus.

- Tyvärr ser vi inget som under årets första hälft påverkar branschens prognos för påbörjade småhus under innevarande år, och det gör att prognosen ligger fast. Däremot ser vi en försiktigt positiv utveckling för orderingången för årets första sju månader vilket tyder på ett ökat antal påbörjade småhus under 2014, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Ledtiden för uppförande av småhus är sex till nio månader från order till byggstart förutsatt att bygglov finns.

- Boende i eget småhus utgör fortsatt drömboendet för majoriteten av svenskarna säger Gustaf Edgren. Därför är det angeläget att de politiska och ekonomiska förutsättningarna tar hänsyn till detta. Finansieringsmöjligheter samt att få fram byggbar mark för attraktiva trädgårdsstäder i direkt närhet till urbana tilväxtregioner, är de viktigaste frågorna att lösa.

TMF tar fram statistik som visar värdet av orderingången för respektive månad sedan 2007. I statistiken deltar 27 trähusföretag som är medlemmar i TMF, och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 60 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden.

Under januari t om juli 2013 ökade det totala ackumulerade värdet för orderingången, inklusive export, med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Värdet för juli 2013 ökade med 11 procent jämfört med juli 2012.

Enligt SCB:s statistik påbörjades 14 550 bostäder under det första halvåret 2013, varav 2 950 småhus.

FAKTA: Trähusbarometern visar det totala ordervärdet för trähus i en indexserie och det totala ordervärdet för januari tom juli. Trähusbarometern innehåller också en prognos för trähusbyggandet av småhus. Prognosen baseras på intervjuer med medlemsföretagen i TMF trähusgrupp.

Nästa Trähusbarometer släpps den 3 december 2013.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, Branschutveckling Trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
Yvonne Identeg, Marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammantaget knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler