2018-03-15 07:40Pressmeddelande

Ny stor studie bland EU-länder visar: Svensk möbelindustri ledande inom innovation och offentliga rum

null

Svensk möbelindustri är inte bara ledande utan även drivande inom EU när det gäller att skapa möbler och inreda kontor och offentliga miljöer som bidrar till stressminskning och tillgodoser människors behov och välbefinnande. Det visar en ny rapport baserad på en omfattande studie bland EU-länder, gjord av Centre of Industrial Studies (CSIL), på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

- En av styrkorna hos de svenska möbelföretagen är förmågan att ligga i framkant och möta nya konsumentkrav inom miljö- och hållbarhet, ergonomi och design. Det är viktigt att fortsätta värna det offentliga rummet, i Sverige och i hela Europa, genom att ställa relevanta krav på kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Sverige är EU:s näst största möbeltillverkande land per capita, och vi har en särskilt stark ställning inom möbler för offentlig miljö och kontorsmöbler. Av de 50 största producenterna av möbler för offentlig miljö har nästan var femte sitt huvudkontor i Sverige. Vi ligger på delad tredjeplats som Europas största exportör av möbler för offentlig miljö och kontor - sex av tio möbler exporteras, visar rapporten.

- Det här är imponerande för ett litet land, vi har en möbelindustri som placerar Sverige på världskartan, men nu behöver Sverige utveckla en långsiktig strategi för att ytterligare stärka exportförmågan, särskilt bland de många små möbelföretagen. Likaså behöver vi ta det stora problemet med kompetensförsörjningen till branschen på allvar, och några av de viktigaste åtgärderna är att förbättra vuxenutbildningen och reformera Arbetsförmedlingen, för att säkerställa en matchning mellan möbelindustrin och alla dem som är intresserade av att arbeta hos dessa företag, säger David Johnsson.

Rapporten visar att svensk möbelindustri är ledande inom hållbarhet - Sverige får på en femgradig skala betyget 4,5 jämfört med 3,3 som är genomsnittet inom EU17. Sveriges ekologiska förhållningssätt till produktion, design, material och återvinning är den främsta värdehöjande egenskapen. Industrin lägger även mest pengar på FoU per capita jämfört med andra EU-länder, och antalet innovativa möbelföretag har ökat konstant i Sverige medan de har minskat i Italien, Storbritannien och Danmark.

Läs rapporten ”Möbelnationen som drivs av hårda krav - nio fakta om svensk möbelindustri” som bifogad fil eller ladda ner den på tmf.se/mobler.

För mer information, kontakta gärna:

 • David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
 • Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
 • Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se
 • Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


  Om Trä- och Möbelföretagen

  Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


  Presskontakter

  Cecilia Uhler
  Redaktör
  Cecilia Uhler