2018-04-10 07:33Pressmeddelande

Ny statistik om byggande och boende från Trä- och Möbelföretagen, TMF: Exporten av svenska kök ökar

null

Effekterna av det ökade bostadsbyggandet innebär större efterfrågan på möbler och inredning, som till exempel fönster, dörrar, trappor, trägolv och kök. Försäljningen av köksinredningar på den svenska marknaden ökade med närmare 7 procent under 2017, och även exporten av kök ökade – med 13 procent.
När det gäller byggande, ökade antalet lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä med nästan 30 procent. Det visar TMF i siffror, som innehåller den senaste statistiken, samt en marknadsrapport, om byggande och boende och den svenska trä- och möbelindustrin.

- Den svenska trä- och möbelindustrin har en stark position internationellt och det finns en stor potential för en ökad export. Det är inte förvånande att intresset för svenska kök ökar. En av styrkorna hos de svenska möbel- och inredningsföretagen är förmågan att ligga i framkant och möta nya konsumentkrav inom miljö- och hållbarhet, ergonomi och design, säger David Johnsson, vd  på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Under 2017 beräknades produktionen av möbler och köksinredningar till 23 miljarder kronor. Exporten av möbler ökade med 4 procent under 2017 jämfört med 2016. Exporten till EU ökade med 8 procent.

- Svensk möbelindustri är både ledande och drivande inom EU när det gäller att göra möbler och inreda kontor och offentliga miljöer som är anpassade efter människors behov och välbefinnande, säger David Johnsson.

TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad och jämförande statistik samt en marknadsrapport och kommentarer om branschens utveckling. Detta nummer omfattar första helåret 2017.

Läs bifogad fil eller ta del av hela innehållet på: tmf.se/tmfisiffror
Följ TMF på Twitter; @Traomobel.

För mer information, kontakta gärna:

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler