2013-12-03 09:06Pressmeddelande

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Trähusbarometern: Den positiva trenden håller i sig

null

Foto: Skidstahus

Svensk trähusindustris uppåtgående trend fortsätter och de senaste månaderna visar ökad orderingång. Det innebär att prognosen från Trä- och Möbelföretagen (TMF) för antalet påbörjade småhus justeras upp till 4 500 för 2013 samt 5 000 påbörjade småhus för 2014.

- De signaler som vi tidigare endast kunde skönja har stått sig, och vi ser nu att de summerade månaderna för året har inneburit inte bara bättre orderingång med leveranser för kommande år, utan även en direkteffekt för innevarande år. Vi ser en allmänt positiv utveckling för orderingången hos medlemsföretagen, men vill ändå understryka att det är med utgångspunkt från bottennivåer och det finns mycket kvar att önska, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, TMF.

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus 2013 – 4 500 stycken – är lägre i förhållande till annan, nyligen publicerad statistik. Orsaken är att man gör en försiktigare bedömning än andra aktörer på marknaden.

- De viktigaste frågorna att lösa är finansieringsfrågan, planrelaterade tidsinneffektiva processer, dyra regelkrav samt beredningen av byggbar mark för attraktiva trädgårdsstäder inom den urbana tillväxtregionen, utvecklar David Johnsson, vd på TMF.

TMF tar sedan 2007 fram statistik som visar värdet av orderingången för respektive månad. Statistiken omfattar 27 trähusföretag som är medlemmar i TMF, och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 60 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden.

Under januari till och med oktober 2013 ökade det totala ackumulerade värdet för orderingången, inklusive export, med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Det ackumulerade värdet för de senaste sex månaderna visar en ökning med 28 procent jämfört med 2012.

Enligt SCB:s statistik påbörjades 21 200 bostäder under de tre första kvartalen 2013, varav 4 450 småhus.

Nästa Trähusbarometer släpps den 25 februari 2014.

FAKTA: Trähusbarometern visar det totala ordervärdet för trähus i en indexserie och det totala ordervärdet för januari till och med oktober. Trähusbarometern innehåller även en prognos för påbörjade småhus. Prognosen baseras på intervjuer med husföretagen i TMF.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, Branschutveckling Trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Yvonne Identeg, Marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler