2014-02-25 08:58Pressmeddelande

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Trähusbarometern: Fortsatt positiv trend

null

/Foto: Sävsjö Trähus

Småhusindustrins uppåtgående trend fortsätter och de senaste månaderna visar ökade leveranser och orderingång. Det innebär att prognosen för antalet påbörjade småhus justeras upp till 6 500 för 2014, vilket är högre än TMF:s tidigare bedömning.

- Den fortsatt positiva utvecklingen är glädjande och det finns anledning att se framtiden an med viss optimism. Men det förutsätter att ytterligare krav på kapitalinsatser för nyproduktion inte blir verklighet. De viktigaste frågorna att lösa är bostadsfinansiering samt tillgång på byggbar mark, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF.

TMF:s prognoser för antalet påbörjade småhus baserar sig dels på statistik från SCB om utfallet i tidigare perioder, dels på den allmänna orderingången i branschen. SCB har successivt det senaste året räknat upp bedömningen av antalet påbörjade småhus under 2012 och 2013. Enligt senast lämnad statistik från SCB uppgick antalet påbörjade småhus under 2013 till drygt 6 000 enheter, vilket är högre än TMF:s tidigare bedömning.

- Sverige behöver bygga 40 000-50 000 bostäder om året och av dessa har småhus historiskt sett svarat för nästan hälften. Nu visar 2013 års statistik att bolånetaket drabbar nyproduktionen av egna hus speciellt hårt, och att andelen småhus endast utgör 20 procent.  Bolånetaket stänger dörren för många som önskar bygga eget hus, inte minst i efterfrågade storstadsregioner, säger Gustaf Edgren.

Under 2013 ökade det totala ackumulerade värdet för orderingången, inklusive export, med 22 procent jämfört med samma period föregående år. Det ackumulerade värdet för de senaste sex månaderna visar en ökning med 37 procent jämfört med föregående år. Enligt SCB:s preliminära statistik påbörjades 31 000 bostäder under 2013, varav 6 450 småhus.

Nästa Trähusbarometer släpps den 27 maj 2014.

FAKTA/TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar det totala ordervärdet för trähus i en indexserie samt orderingången för respektive månad. Trähusbarometern innehåller även en prognos för påbörjade småhus. Prognosen baseras på intervjuer med husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik.
TMF:s statistik omfattar 27 trähusföretag som är medlemmar i TMF, och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 60 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, branschutveckling Trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Yvonne Identeg, Marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler