2014-12-02 07:55Pressmeddelande

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs inför 2015

null

Småhuset Grönskär, Myresjöhus. /Foto: Myresjöhus

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus ligger kvar på 7 000 för 2014. Däremot höjs siffran till 8 000 inför 2015, mot tidigare 7 500. Trots den positiva trenden ser småhusbranschen orostecken – inte minst när det gäller finanseringsfrågan samt bristen på nyproduktion.
- Nyproduktion måste bli ett mer prioriterat område, säger TMF:s Gustaf Edgren.


Enligt Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin, står bostadsbyggandet inför tuffa utmaningar – till stor del på grund av det förslag på nya amorteringsregler som Finansinspektionen presenterade nyligen.

- Det är glädjande att orderingången visar fortsatt starka siffror. Nu ser det ut som om vi når 8 000 påbörjade småhus för 2015. Men det finns orostecken och flera husföretag har hört av sig till oss med signaler om att husköpare tvekar angående husdrömmen på grund av de föreslagna amorteringskrav som FI presenterat.

TMF:s prognoser för antalet påbörjade småhus baseras dels på statistik från SCB, dels på den allmänna orderingången i branschen. Enligt statistik från SCB uppgick antalet påbörjade småhus under de tre första kvartalen till 5 400 lägenheter, en ökning med 16 procent jämfört med samma period 2013. Under januari–oktober 2014 ökade det totala ackumulerade värdet för orderingången, inklusive export, med 24 procent jämfört med samma period föregående år.
TMF:s prognos för antal påbörjade småhus för 2014 ligger kvar på 7 000. Prognosen för 2015 höjs från 7 500 till 8 000 påbörjade småhus.

Läs mer www.tmf.se/trahusbarometern

Nästa Trähusbarometer offentliggörs den 5 mars 2015.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar det totala ordervärdet för trähus i en indexserie samt orderingången för respektive månad. Trähusbarometern innehåller även en prognos för påbörjade småhus. Prognosen baseras på intervjuer med husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik. TMF:s statistik omfattar 27 trähusföretag som är medlemmar i TMF, och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 60 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler