2015-03-06 08:00Pressmeddelande

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF); Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs till 9 000

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras till 9 000 för 2015. Det innebär en höjning med 1 000 småhus jämfört med senaste Trähusbarometern, december 2014.
-
Anledningen är att vi har en fortsatt stabil marknad med stor efterfrågan, i kombination med låga räntor, säger TMF:s Gustaf Edgren.

Enligt Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin, beror prognosökningen på konjunkturen och den allmänna bostadsbristen snarare än strukturella och förbättrade grundförutsättningar för bostadsbyggandet. Där är situationen fortfarande problematisk enligt småhusföretagen.

- Ett eventuellt amorteringskrav kommer med all sannolikhet att bromsa nyproduktionen av bostäder kraftigt, vilket inte lär vara förenligt med regeringens mål om 250 000 nya bostäder. Nyproduktionen av bostäder måste få övergångsregler eller undantas från amorteringskravet.

TMF:s prognoser för antalet påbörjade småhus baseras dels på statistik från SCB, dels på den allmänna orderingången i branschen. Enligt statistik från SCB uppgick antalet påbörjade småhus under 2014 till 8 400 stycken, en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2013.
Det totala ackumulerade värdet för orderingången ökade med 23 procent för helåret 2014 jämfört med 2013. Orderingången för de senaste sex månaderna, augusti 2014 t om januari 2015, ökade med 27 procent jämfört med samma period föregående år.

Läs hela Trähusbarometern i bifogad fil.
Nästa Trähusbarometer publiceras den 26 maj 2015.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar det totala ordervärdet för trähus i en indexserie samt orderingången för respektive månad. Trähusbarometern innehåller även en prognos för påbörjade småhus. Prognosen baseras på intervjuer med husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik. TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar trähus, och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 70 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler