2017-04-06 07:58Pressmeddelande

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, om byggande och boende: ”Produktionen av småhus har potential att öka betydligt mer än idag”

null

Det totala bostadsbyggandet ökade med 34 procent under 2016 jämfört med året innan, antalet påbörjade småhus ökade med 20 procent, och påbörjade lägenheter i flerbostadshus med närmare 40 procent. För medlemsföretagen i TMF ökade leveranserna av småhus av trä med 18 procent under 2016. Det visar TMF i siffror, som innehåller den senaste statistiken om byggande och boende och den svenska trä- och möbelindustrin.

- Produktionen av småhus har potential att öka betydligt mer än idag. Även om det byggs mer så minskar konsekvent andelen småhus i förhållande till det totala bostadsbyggandet. Det är bekymmersamt, inte minst med tanke på att en majoritet av svenskarna vill bo i eget hus och en blandad och mer varierad bebyggelse är önskvärd och faktiskt möjlig, exempelvis när man bygger genom att förtäta i befintliga miljöer, säger David Johnsson, VD på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

I TMF i siffror finns även statistik om byggmaterialindustrin. Det ökade byggandet skapar stor efterfrågan på byggmaterialprodukter som dörrar, fönster, trätrappor och trägolv. Även statistik om möbelbranschen redovisas. Produktionen av möbler beräknas till 22,8 miljarder kronor under 2016.

- Det är väldigt glädjande att svensk möbelindustri fortsätter att hävda sig på världsmarknaden och att svensk design fortsätter att möblera världen, säger David Johnsson.

TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad, jämförande statistik samt en marknadsrapport och kommentarer om branschens utveckling. Detta nummer omfattar helåret 2016.

Ta del av hela innehållettmf.se/tmfisiffror.
Följ TMF på Twitter; @Traomobel

För mer information, kontakta gärna: 

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler