2017-10-16 07:58Pressmeddelande

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF; TMF i siffror: Den senaste statistiken om byggande, boende samt renovering av miljonprogrammet

null

Det totala bostadsbyggandet ökade med drygt 20 procent under första halvåret 2017 jämfört med motsvarande period året innan, och trähusföretagens leveranser av småhus ökade med 7 procent. Det visar TMF i siffror, som innehåller den senaste statistiken om byggande och boende och den svenska trä- och möbelindustrin.

- Skärpta kreditregler och en ökad oro för högre boendekostnader har lett till att efterfrågan av småhus mattats av något i delar av landet. Däremot ser vi att det generellt finns en fortsatt stor efterfrågan på småhus – det är det boende som majoriteten av svenskarna önskar sig. Men fortfarande innehåller allt för få byggplaner småhustomter att bygga på, säger Gustaf Edgren, bostadsexpert på TMF.

Utvecklingen av bostadsbyggandet påverkar direkt även behovet av inredning och möbler och i TMF i siffror finns den samlade statistiken för produktion, export och import av bland annat möbler, köksinredningar, dörrar, fönster och trägolv. Under 2016 beräknades produktionen av möbler och köksinredningar till 22,8 miljarder kronor, och exporten av möbler ökade med 5 procent under första halvåret 2017.

- Svensk trä- och möbelindustri har en fortsatt stark position internationellt och potentialen för en ökad svensk export är stor, säger David Johnsson, vd på TMF.

I TMF i siffror finns även statistik om utförda renoveringar av bostäderna i miljonprogrammet, bland annat som ett grönt index, och den visar att renoveringarna både hos de allmännyttiga och de privata bolagen har minskat jämfört med de föregående mätåren 2015 och 2016.

TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad och jämförande statistik samt en marknadsrapport och kommentarer om branschens utveckling. Detta nummer omfattar första halvåret 2017.

Ta del av hela innehållet på tmf.se/tmfisiffror.
Följ TMF på Twitter; @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:

 • David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
 • Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
 • Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
 • Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se
 • Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


  Om Trä- och Möbelföretagen

  Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


  Presskontakter

  Cecilia Uhler
  Redaktör
  Cecilia Uhler