2017-12-12 08:07Pressmeddelande

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF: Drygt 50 procents ökning av flerbostadshus med stomme av trä

null

Antalet lägenheter i flerbostadshus som byggts med stomme av trä ökade med 55 procent under 2016 jämfört med året innan, vilket motsvarar en andel på drygt tio procent av det totala flerbostadshusbyggandet. Det visar färsk statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.
- Andelsmässigt säger det inte så mycket, men i antal är det en betydande ökning som lovar gott inför dagens och morgondagens krav på hållbart byggande. Att det industriella träbyggandet håller jämn takt med övrigt bostadsbyggande, visar vilken fantastisk utveckling vi har framför oss. Vi har bara sett början, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, TMF.

Enligt Gustaf Edgren så har inte bara kunskapen om, och kraven på, hållbart byggande ökat, utan också insikten om vilka fördelar industriellt byggande och en hög grad av prefabricering innebär. Det har sammantaget lett till den stora efterfrågan av flerbostadshus med trästomme.

- Betänk att andelen med trästomme av det totala flerbostadshusbyggandet var runt tio procent även 2012, men då motsvarade det knappt 1 300 lägenheter. Idag byggs det cirka 3 600 lägenheter med trästomme, alltså nästan tre gånger fler. Och då har ännu inte de riktigt stora investeringarna i det industriella byggande kommit igång ordentligt, säger Gustaf Edgren.

Gustaf Edgren syftar bland annat på produktionsinvesteringar för företag som Derome/A-hus, Anebyhusgruppen, BoKlok, Götenehus, Stora Enso och OBOS med flera. Eksjöhus och Lindbäcks Bygg är ytterligare två företag som precis i dagarna inviger var sin ny fabrik.

Statistik – flerbostadshus
De statistiska uppgifterna baserar sig på nyproduktion av ordinära, påbörjade bostadshus och därmed ingår inte speciallägenheter som gruppboenden och studentlägenheter. Statistiken är framtagen av SCB, på uppdrag av TMF.

Andelen trä för flerbostadshus var 10,9 procent under 2016. Det totala byggandet av lägenheter i flerbostadshus (samtliga material) har ökat med 24 procent, till totalt 33 000.

Läs mer i bifogad fil samt ta del av material på tmf.se/statistik-flerbostadshus där flerbostadsstatistik nu lyfts fram på ett tydligare sätt.

För mer information, kontakta gärna:

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler