2013-12-04 09:00Pressmeddelande

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Användning av trä i nybyggda flerbostadshus ökar

null

Nu ökar andelen trä i bärande konstruktioner i nybyggda flerbostadshus. Det visar siffror som SCB har tagit fram på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF. År 2011 utgjorde andelen trä i nybyggda flerbostadshus 6,6 procent och för 2012 är motsvarande siffra 10,1 procent.

- Trä är ett material för framtiden. Det är hållbart och fortfarande en relativt outnyttjad  råvara med stor potential som passar utmärkt för industriell tillverkning av såväl små som stora hus, säger Gustaf Edgren, ansvarig för branschutveckling trähus, TMF.

Under 2012 påbörjades nybyggnation av 1 267 lägenheter med stomme av trä i flerbostadshus. Det är den högsta siffran sedan 2007, och parallellt har alltså andelen trä i bärande konstruktioner i nybyggda flerbostadshus ökat.

- Det är glädjande att se att de av våra medlemsföretag som bygger, utvecklar och levererar flerfamiljskonstruktioner i trä stått starka på en i övrigt mycket tuff marknad, där det byggs alldeles för få bostäder, säger Gustaf Edgren.

Den statistik som SCB tagit fram baseras på nyproduktion. För flerbostadshus avses nyproduktion av ordinära bostadshus, och statistiken omfattar därmed inte speciallägenheter som exempelvis studentlägenheter och gruppboenden.

Läs mer under Statistik på TMF:s webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, Branschutveckling Trähus, TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
Yvonne Identeg, Marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef, TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler