2019-03-11 07:55Pressmeddelande

Ny Sifoundersökning: Tre av fyra svenskar vill hellre bo i eget hus än i lägenhet

null

Tre av fyra svenskar vill bo i ett eget hus. Samtidigt är endast 20 procent av de nya bostäder som byggs enfamiljshus. Det visar en ny Sifoundersökning som Trä- och Möbelföretagen, TMF, låtit göra.

– Vi kan inte bygga oss ur bostadskrisen med enbart flerbostadshus. En hållbar samhällsutveckling kräver en bättre balans mellan olika boendeformer. Dagens bostadspolitik fortsätter att spä på det växande gapet mellan hur svenskar vill bo och hur de faktiskt bor, säger David Johnsson, vd för Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Sifoundersökningen från TMF visar att 75 procent av svenskarna vill bo i villa, radhus eller kedjehus medan endast 21 procent uppger att de föredrar att bo i lägenhet. Endast 20 procent av de nya bostäder som byggs idag är enfamiljshus.

I samma undersökning svarade fyra av tio svenskar att de inte tycker att de bostadsområden som deras kommun bygger är tillräckligt varierade när det gäller fördelningen mellan flerbostadshus och enfamiljshus.

– Även i storstäderna är det är fullt möjligt att planera för varierade områden med både enfamiljshus och flerbostadshus. Den ensidiga förtätningsstrategin och visionslösa uppfattningen om vad urbanisering innebär spär på segregationen, medan blandad bostadsbebyggelse är ett viktigt verktyg för att bryta utvecklingen och skapa socialt hållbara bostadsområden, säger Gustaf Edgren, projektledare branschutveckling trähus på TMF.

Fakta

Sifoundersökningen från TMF visar att:

  • 75 procent av svenskarna vill bo i villa, radhus eller kedjehus.
  • 21 procent av svenskarna föredrar att bo i lägenhet.
  • I storstadsområdena vill sju av tio bo i enfamiljshus, samtidigt som endast var tredje invånare faktiskt gör det i dag.

Statistik
Sifoundersökningen genomfördes under februari 2019.
Bostadsstatistiken hämtas från SCB, bostadsbestånd 2017.

För mer information, kontakta gärna:

- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se

- Gustaf Edgren, branschutveckling trähus,TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se

- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 072-205 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med knappt 30 000 anställda. TMF:s vision: Svensk trä- och möbelindustri bygger och inreder världen. Industrin är hållbar och globalt konkurrenskraftig och har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Alla hinder för företagande är undanröjda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler