2017-02-22 08:00Pressmeddelande

Ny rapport om rekryteringsbehoven i trä- och möbelindustrin; Stor arbetskraftsbrist hinder för ökad produktion

null

Svensk trä- och möbelindustri växer och företagen har ett mycket stort rekryteringsbehov - men de har svårt att hitta personer med rätt utbildning. 
En tredjedel av företagen uppger att arbetskraftsbristen är ett hinder för ökad produktion, visar en ny undersökning.
- Situationen är kritisk eftersom antalet elever på de relevanta utbildningarna är historiskt låg. På sikt är företagens konkurrenskraft hotad, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

En undersökning som gjorts av det oberoende Prognoscentret på uppdrag av TMF, visar på ett mycket stort rekryteringsbehov. Under 2017 behöver trä- och möbelindustrin anställa 2 000 personer, och företagen efterfrågar både tjänstemän och yrkesarbetare.

Resultatet av undersökningen visar en fortsatt trend mot att en allt större del av rekryteringsbehovet utgörs av tjänstemän, framför allt med eftergymnasial teknisk utbildning. Och för de yrkesarbetare som efterfrågas är gymnasiekompetens avgörande. Det handlar till exempel om Industritekniska programmet och Hantverksprogrammet. De yrken som efterfrågas är bland annat CNC-operatörer, ytbehandlare och maskinsnickare.

- Det är viktigt att politiker på både nationell och lokal nivå lyssnar på företagen och deras behov och tar fram de utbildningar som dagens arbetsliv kräver, säger Henrik Smedmark.

Läs hela rapporten på tmf.se/rekrytering.

För mer information, kontakta gärna:

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler