2014-01-08 07:30Pressmeddelande

Ny rapport om möbellandet Sverige: Sverige ljuspunkten i europeisk möbelbransch

Den svenska möbelbranschen har återhämtat sig bättre efter finanskrisen jämfört med andra länder i Europa. Sverige växer som möbeltillverkare och är ett av få europeiska länder som ökat produktionen de senaste tio åren. Möbler är dessutom en svensk exportsuccé; Sverige är den fjärde största exportören av möbler inom EU. Det visar en rapport framtagen av Centre of Industrial Studies på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Undersökningen visar att svensk möbelindustri har vuxit med 24 procent de senaste tio åren, till skillnad från andra jämförbara EU-länder, där den krympt eller inte vuxit lika mycket.
 
- Det är glädjande siffror men samtidigt är det nu viktigt att Sverige drar nytta av den styrkeposition vi har som möbelnation, exempelvis genom att säkerställa en fungerande offentlig upphandling. Vår bransch utgörs framförallt av små företag, där flera av dem skulle kunna växa med en bättre fungerande hemmamarknad där den offentliga marknaden är en mycket viktig del, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF.

En stor utmaning är också den växande lågprispressen från låglöneländer, och för 2013 har den hårda internationella konkurrensen inneburit en nedgång i svensk möbelexport.

Undersökningen visar att den svenska möbelindustrin sedan finanskrisen vuxit med 26 procent, viket är en återhämtning som ingen av de andra möbelnationerna kan mäta sig med. Det framgår även att svenskarna är ett möbelälskande folk; sett till konsumtion per invånare köper vi, efter Österrike, mest möbler av alla EU-länder.

- Sverige är ett litet land, men en stor möbelnation. Vi är exportorienterade och står för hållbarhet, god design och hög kvalitet, säger Cecilia Ask Engström.

I undersökningen har den svenska möbelindustrin utvärderats i jämförelse med EU:s samlade resultat (EU28), där ledande möbelländer som Tyskland, Italien, Storbritannien och Danmark ingår.

Läs mer på: www.tmf.se
Se även bifogade rapporter.

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler