2014-02-05 09:01Pressmeddelande

Ny rapport från Trä- och Möbelföretagen under möbelmässan: Svenskarna beredda betala mer för möbler tillverkade under schyssta villkor - och kvalitet och design är allra viktigast när vi köper möbler

Sex av tio svenskar är beredda att betala mer för möbler som producerats under goda arbetsvillkor. Och en stor majoritet anser att kvalitet och design är viktigast när det är dags att köpa möbler. Det är också dessa värden som svenskarna framför allt förknippar med svenska möbler. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF. 

Fler än åtta av tio svenskar tycker att kvalitet, och närmare sju av tio tycker att design, är viktiga eller mycket viktiga egenskaper när de ska köpa möbler. Samtidigt svarar sammanlagt 75 procent att de värden de förknippar med svenska möbler är just kvalitet, hållbarhet och design.

- Det här visar att den svenska möbelindustrin är väldigt bra på att svara upp mot de krav som svenska konsumenter ställer på sina möbler, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF.

En annan rapport om möbelnationen Sverige, som TMF nyligen presenterade, visade att svenskarna - sett till konsumtion per invånare - efter Österrike, köper mest möbler av alla EU-länder.

En stor utmaning för den svenska möbelindustrin är den växande lågprispressen från låglöneländer. Samtidigt visar undersökningen att en majoritet av svenskarna är beredda att betala mer för möbler som producerats under goda arbetsvillkor. Och kvinnor (66 %) är i högre utsträckning än män (56 %) villiga att betala mer för detta.

- Det visar att det är viktigt att arbeta med frågor som social hållbarhet och goda arbetsvillkor, något vi också gör i vårt märkningssystem Möbelfakta, där vi ställer krav på socialt ansvarstagande. Det innebär att man måste följa FN:s uppförandekod och respektera de mänskliga rättigheterna i tillverkningen, säger Cecilia Ask Engström.

Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Novus i form av 1 001 webbintervjuer i Novus Sverigepanel. Panelen är ett riksrepresentativt urval av svenska folket i åldersgruppen 18-79 år.

Läs mer på: www.tmf.se och besök gärna TMF:s monter (EH:08) i entréhallen, Stockholm Furniture Fair, Stockholmsmässan.
Besök även www.mobelfakta.se

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler