2015-02-04 08:11Pressmeddelande

Ny rapport från Trä- och Möbelföretagen; 10 fakta om möbelnationen Sverige: ”Möbelbranschen en svensk exportsuccé”

En ny europeisk undersökning visar att svenska möbelföretag ligger i topp när det gäller innovationsinvesteringar. Svensk möbelindustri investerar drygt 40 procent mer i forskning och utveckling per invånare jämfört med EU-snittet. Och industrin fortsätter att växa. Mellan 2004-2014 har den svenska möbelbranschen ökat sin produktion med ca 18 procent till skillnad från andra EU-länder där den krympt eller inte vuxit lika mycket. Det visar en ny rapport framtagen av Centre of Industrial Studies på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Sverige är den femte största exportören av möbler inom EU och tionde största i världen, samt ett av få europeiska länder som ökat produktionen de senaste tio åren.

- Möbelbranschen är en svensk exportsuccé och vi ligger i framkant när det gäller innovation, miljö och hållbarhet, men det utnyttjas inte fullt ut. Sverige skulle kunna dra större nytta av den styrkeposition vi har, bland annat genom ett bättre regelverk kring offentlig upphandling, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF.

Trots den goda utvecklingen inom branschen ser Cecilia Ask Engström tre stora utmaningar:

1. Merparten av svenska möbelföretag är små vilket gör att de har svårt att satsa och göra investeringar. Tillgång till kapital i uppstartsfasen och flexibla regler för anställningar är viktigt för att fler företag ska kunna växa sig större. Det måste finnas förutsättningar för att behålla produktionen i Sverige.

2. Konkurrensen från Asien ökar med lågprispress som följd. Svenska företag måste fortsätta att våga investera i forskning och utveckling, utan att göra avkall på kvalitet och hållbarhet.

3. Grönare upphandlingar kan driva efterfrågan på hållbart producerade möbler. Regelverket kring offentlig upphandling bör förbättras för att möjliggöra fortsatt tillväxt inom branschen.

- Sveriges möbelbransch ligger i framkant när det gäller kvalitet och hållbarhet och är med och driver utvecklingen på området. Till skillnad från andra europeiska länder har vi större delen av produktionen kvar i landet, vilket bidrar till att vi kan arbeta effektivt med produktutveckling, innovation och hållbarhet, säger Cecilia Ask Engström.

Rapporten 10 fakta om möbelnationen Sverige, baseras på en större studie sammanställd av Centre of Industrial Studies samt siffror från Eurostat, SCB och Novus.

Läs rapportenwww.tmf.se/mobelrapport2015    

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler