2015-11-11 06:00Pressmeddelande

Ny rapport avslöjar kommunernas skenande avgifter för plan- och bygglov

null

/Foto: Hjältevadshus

De plan- och bygglovsavgifter som kommunerna tar ut per hus har i genomsnitt ökat med över 400 procent och i några kommuner med över 800 procent sedan år 1990. Det visar en ny rapport som tagits fram av KTH på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Rapporten granskar avgifterna för bygglov och planering samt anslutning till olika ledningsnät som följer med byggandet av ett småhus.

- Avgiftsökningen är enorm och mest anmärkningsvärd är den stora skillnaden mellan olika kommuner. Man måste verkligen fråga sig om detta är rimligt. Planmonopolet gör att kommunerna har en oerhört stark ställning vid prissättningen, säger David Johnsson, vd på TMF.

I den allmänna debatten har man hittills fokuserat enbart på markpriser och de direkta byggkostnaderna. I den här rapporten har vi tittat på den samlade kostnadsutvecklingen och kan konstatera att avgiften för den kommunala hanteringen har ökat betydligt snabbare än andra kostnader.

- Det påstås ofta att det har blivit dyrare att bygga hus, men den främsta kostnadsökningen står kontorsarbetet på kommunerna för – inte kostnaden för själva byggandet. Det är nödvändigt att tillsätta en utredning som genomför en oberoende granskning av orsaken till att just plan- och bygglovsavgifterna skenat på detta sätt, säger David Johnsson.

Läs hela rapporten ”Byggherrekostnadernas utveckling 1990-2015” och ta del av informationen om hur kostnadsökningen ser ut i olika kommuner.
Rapporten bifogas i pressmeddelandet.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Gustaf Edgren, branschutveckling TrähusTMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler