2014-01-17 09:33Pressmeddelande

Ny förhandlingschef på TMF och GFF

null

Eva Glückman är ny förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt Grafiska Företagens Förbund (GFF). De båda organisationerna utökade sitt samarbete i samband med senaste avtalsrörelsen (2012-2013) och slår nu samman sina centrala förhandlingsavdelningar samt strävar även efter att utveckla den regionala arbetsgivarverksamheten.

- Det känns väldigt spännande att få arbeta inom dessa branscher och jag ser fram emot att få lära känna dem och medlemsföretagen, säger Eva Glückman.

- En gemensam förhandlingsorganisation stärker förbunden och för medlemsföretagen kommer det innebära att vi blir ännu mer tillgängliga vilket jag hoppas ska upplevas som positivt.

Eva Glückman är utbildad arbetsrättsjurist med erfarenhet från både offentlig och privat sektor och hon har arbetat med såväl centrala kollektivavtalsförhandlingar som arbetsrättsliga processer i Arbetsdomstolen och tingsrätter. Hon kommer närmast från TransportGruppen och en tjänst som chefsjurist. Tidigare har Eva arbetat som arbetsrättsjurist på Landstingsförbundet och KFS (Kommunala Företagens Samorganisation).

- Vi är mycket glada över att Eva Glückman börjat hos oss. Jag tror att hennes kombination av gedigna juridiska kunskaper och rika förhandlingserfarenhet kommer att stärka oss i arbetet med att ständigt utveckla servicen och öka medlemsnyttan. Eva är också ytterst väl skickad att leda sammanslagningen av TMF:s och GFF:s förhandlingsorganisationer och skapa en stark samt kompetent enhet, säger TMF:s vd David Johnsson.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Eva Glückman, förhandlingschef TMF, 08-762 72 05, eva.gluckman@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler