2021-02-17 06:47Pressmeddelande

Nästan 20 procents ökning för flerbostadshus i trä under 2020: ”Vår investerade kapacitet är långt ifrån fullt nyttjad”

Flerbostadshus i trä - Lindbäcks Bygg.Flerbostadshus i trä - Lindbäcks Bygg.

Flerbostadshus med stomme av trä upplever en starkt positiv trend just nu. Leveranserna ökade med 18 procent under helåret 2020. Det visar statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

- Det är glädjande att se de starka siffrorna, och ändå är den investerade kapaciteten hos våra husföretag fortfarande långt ifrån fullt nyttjad. Givet att delar av industrin har en produkt vars användningsområde är relativt flexibel och kan användas till annat än bara bostäder, skulle jag säga att det rör sig om en bra bit över 15 000 bostäder på flerbostadssidan. Det vore önskvärt att offentliga byggprojekt i ännu högre utsträckning går före och jobbar mot ett hållbart byggande, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk export på TMF.

Enligt TMF:s statistik levererades under helåret 2020 totalt 4 485 lägenheter med stomme av trä, en ökning med 18 procent jämfört med 2019. Av dessa var 292 lägenheter avsedda för student- och specialboende medan 62 procent av totalt levererade lägenheter var hyresrätter.

De färska, preliminära siffrorna som SCB har publicerat den 18 februari visar att cirka 41 700 lägenheter i flerbostadshus – samtliga byggmaterial – påbörjades under 2020, vilket innebär en ökning på 10 procent jämfört med 2019.

 

- Men för att vi ska klara av att möta behov och efterfrågan och samtidigt bygga hållbart måste den industriella trähustillverkningen också ges bättre förutsättningar, menar Gustaf Edgren.  Det behövs ett enhetligt tolkat regelverk, bättre fungerande finansieringsmöjligheter, och – sist men inte minst - fler byggrätter till fler byggherrar och detaljplanerad mark att sätta husen på.

Statistik – flerbostadshus
Statistiken för flerbostadshus tas fram två gånger per år av TMF och omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige. Siffrorna visar orderingång och leveranser för flerbostadshus, studentlägenheter och specialboende.

  
Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobeltmf_swe@Traomobel

 

För mer information, kontakta gärna:
- Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF, 0708-19 67 12,
gustaf.edgren@tmf.se
- Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19,
yvonne.identeg@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.