2008-02-01 08:48Pressmeddelande

Möbelindustrin visar exportrekord

Det producerades möbler för 21,6 miljarder kronor under 2007, en ökning med 2 % jämfört med föregående år. Hela 2/3 av produktionen går på export. Handelsbalansen är fortsatt positiv, 2007 beräknas exporten öka med 10 %, från 14,3 till 15,9 miljarder kronor vilket är nytt rekord. Svensk möbelindustri har fördubblat såväl produktion som export under en 10-årsperiod.

Ökningen gäller för flera delsegment, bland annat har kontorsmöbelsegmentet visat en stark utveckling sedan början av seklet. Kontorsmöbelindustrin har huvudsakligen sin produktion i Sverige. Underleverantörssegmentet, det segment som benämns ”Delar till möbler”, är fortfarande det största möbelsegmentet i Sverige. Detta gäller såväl produktionsvärdet som exportvärdet. I detta segment återfinns bland annat Ikeas underleverantörer.

Norge är fortsatt den viktigaste exportmarknaden med en andel på drygt 30 % följt av Danmark med 12 %. För övrigt exporteras svenska möbler till framför allt länder inom EU, men även Asien och USA är marknader där de svenska möbelproducenterna är verksamma.

Officiell statistik för trä- och möbelindustrin med bearbetade uppgifter från SCB finns exklusivt på TMF: s webbplats, www.tmf.se. I siffrorna för export återfinns även den volym som importeras för att exporteras vidare.

– Besök oss gärna under Stockholm Furniture Fair, vi finns i monter EH:04 i entréhallen. I montern visar vi plusmöbler –möbler med form och funktion.

– Föreläsningar om konsumentbehov och innovativa lösningar, se program på TMF:s och Stockholm Furniture fair’s webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Katarina Lagerbielke, chef Möbler och Boende
katarina.lagerbielke@tmf.se, tfn 08-762 72 06.

Susanne Rudenstam, kommunikationschef
susanne.rudenstam@tmf.se, tfn 08-762 72 73.


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler