2015-12-10 07:46Pressmeddelande

Möbelfakta inleder samarbete för att stärka hållbar utveckling inom svensk möbelindustri

null

Möbelfakta-märkta möbler från den producent som just nu har flest Möbelfakta-märkningar; NC Nordic Care. /Foto: NC Nordic Care

Allt fler möbelproducenter vill utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete och säkerställa att deras möbler tillverkas under schyssta förhållanden. Efterfrågan på Möbelfakta-märkning ökar kraftigt och Trä- och Möbelföretagen, TMF, inleder nu ett samarbete med Trossa för bland annat tredjepartskontroll av att Möbelfaktas krav efterföljs.

Från och med januari 2016 kommer Trossa att hantera alla nya ansökningar och genomföra revisioner samt stickprovskontroller hos de företag som märker möbler med Möbelfakta. Trossa har omfattande erfarenhet av liknande samarbeten med ett flertal stora företag och organisationer.

- Tredjepartsgranskning blir allt vanligare när man vill arbeta framgångsrikt med märkningssystem inom hållbarhet. Det är ett sätt att stärka systemets integritet, men hjälper också företagen att utveckla sitt hållbarhetsarbete, säger Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF.

Möbelfakta, som är ett komplett referens- och märkningssystem för möbler, har sedan nylanseringen 2011 vuxit snabbt, och antalet märkta möbler har nära nog fördubblats varje år. Inom offentlig upphandling har Möbelfakta blivit ett begrepp i det att både Upphandlingsmyndigheten och Kammarkollegiet anger Möbelfakta som ett sätt att verifiera att deras upphandlingskrav är uppfyllda. 

- Intresset för att få märka sina möbler med Möbelfakta har ökat enormt. Det här samarbetet ger oss nu möjligheter både att kraftigt öka kapaciteten för att möta efterfrågan hos möbelföretagen och att genom tredjepartsgranskning säkerställa efterlevnad av de krav som ställs på kvalitet, miljö och socialt ansvar, säger Robin Ljungar.

Läs mer om Möbelfaktamobelfakta.se.

För mer information, kontakta gärna:
Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef TMF, 073-823 72 43, robin.ljungar@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler