2013-02-01 10:58Pressmeddelande

Möbelfakta i frontlinjen!

null

Möbelfakta är numera ett naturligt inslag på möbel-Sveriges årliga mötesplats - Stockholm Furniture Fair. Även 2013 dominerar märkningssystemet i Trä- och Möbelföretagens monter där man bl a kan se ett urval av märkta möbler samt ett bildspel över samtliga märkningar. Och – Möbelfakta lockar allt fler!

Intresset för märkningssystemet har tagit fart sedan relanseringen i slutet av 2010. TMF frontar givetvis Möbelfakta på norra Europas viktigaste möbelmässa – och det är ett allt mer erkänt varumärke som nu har över 100 möbler märkta. I montern visas ett bildspel med de möbler som hittills fått Möbelfakta-status och det handlar om närmare 20 producenter, däribland Sveriges största möbelföretag.

Precis som 2012 kommer Möbelfakta ha ett särskilt fokus gentemot upphandlare med två stycken seminarier samt en upphandlingsguide. Vad är Möbelfakta, och vad är nyttan med systemet för den som upphandlar möbler? Vi går igenom hur Möbelfakta kan hjälpa de som är upphandlare till tryggare affärer. Allt enligt Möbelfaktas paroll ”du ska veta vad du köper”.

-  TMF fokuserar på Möbelfakta såväl i monter som på seminarier. Behovet av Möbelfakta växer vilket märks genom ett stadigt ökande antal märkta möbler och att upphandlare i allt större utsträckning väljer att använda Möbelfakta. Därför är det extra angeläget att berätta om fördelarna med att använda en märkning med kompletta krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar. Vår ambition är att stärka kunskapen om Möbelfakta, inte bara hos tillverkare utan även hos de upphandlande parterna, säger Robin Ljungar, projektledare branschutveckling TMF, samt en av de som jobbar med Möbelfakta.

”Du ska veta vad du köper” – Möbelfakta med upphandlingsfokus
-  Onsdagen den 6 februari kl 14.00-15.00; lokal: K14
-  Fredagen den 8 februari kl 14.00-15.00; lokal:  K14

Fotnot: Det som krävs för Möbelfakta-märkning är en genomgången kurs inom Möbelfaktas tre kravområden; miljö, kvalité och socialt ansvar, samt en godkänd deklarering av möbeln.

Ny monterplats - TMF har ny monterplats och i år hittar ni oss i entréhallen vid huvudentrén till A-hallen (EH:08). Kom gärna förbi och prata Möbelfakta, kopiering eller helt andra bransch- och arbetsgivarfrågor som är viktiga för dig. Vi ses på mässan!

Läs mer på webbplatsen för Möbelfakta; www.mobelfakta.se.
Läs mer om Stockholm Furniture Fair;www.stockholmfurniturefair.se.

För mer information, vänligen kontakta:

·  Robin Ljungar, projektledare branschutveckling TMF och ansvarig för TMF:s aktiviteter på Stockholm Furniture Fair, robin.ljungar@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler