2013-08-29 14:35Pressmeddelande

Möbelfakta bräcker 200!

null

Några månader efter 100-strecket är nu Möbelfakta förbi ännu en milstolpe. Över 200 möbler/möbelserier har blivit märkta. Märkningssystemet lockar allt fler producenter i möbelbranschen och framförallt hänvisas det allt oftare till Möbelfakta vid upphandlingar. Totalt 27 producenter har vid dags dato märkt möbler.

Möbelfakta har successivt växt till ett erkänt och allt starkare varumärke där bredden i märkningssystemet – med krav på såväl kvalitet, miljö som socialt ansvar – vinner allt mer gehör. Möbelfakta blir också alltmer åberopat vid olika upphandlingar. Men Möbelfakta är även brett på så sätt att märkningen lockar såväl storkoncerner som små- och medelstora företag.

Efter nylanseringen 2010-2011 har nu Möbelfakta bräckt gränsen med över 200 märkta och deklarerade möbler/möbelserier.

Några av de Möbelfakta-debutanter som bidragit till att ta Möbelfakta över 200-strecket är FORM2, EKV Bord & Stolar, Scandinavian Business Seating, Thule Möbler samt TreCe.

- Under sista året har Möbelfakta utvecklats till ett etablerat märkningsystem för möbelbranschen. Systemet synliggör viktiga men svårfångade egenskaper hos möblerna. De är hållbara, miljövänliga och tillverkade under bra arbetsförhållanden, säger Cecilia Ask Engström, chef Branschutveckling på TMF, samt ansvarig för möbler & inredning.

- De senaste månadernas intresse för märkning från olika producenter är oerhört glädjande och vi satsar nu vidare på att etablera Möbelfakta.

Bland de märkta möblerna finns välkända Lamino-fåtöljen (Swedese) samt Carl Malmstens klassiker Lilla Åland (Stolab).

Fotnot: Det som krävs för Möbelfakta-märkning är en genomgången kurs inom Möbelfaktas tre kravområden; miljö, kvalité och socialt ansvar, samt en godkänd deklarering av möbeln.

Läs mer om Möbelfakta, inklusive höstens kurser, på Möbelfaktas webbplats, www.mobelfakta.se.

För mer information, vänligen kontakta:
* Cecilia Ask Engström, chef Branschutveckling TMF och ansvarig för möbler & inredning, tfn. 08-762 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
* David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för den möbelbranschen. Systemet sammanställer vilka krav som kan och bör ställas på en möbel och ska vara till hjälp, oavsett om du är möbelproducent, underleverantör, upphandlare, återförsäljare eller konsument.
Möbelfakta har kompletterat och uppdaterat sitt innehåll sedan de första upplagorna och baseras numera på tre kravområden; Kvalitet (tekniska krav), Miljö samt Socialt ansvar. Inom respektive kravområde sker också en kontinuerlig utveckling ifråga om de EN- och ISO-standarder, miljökriterier
respektive etiska riktlinjer som ligger bakom Möbelfaktas krav. www.mobelfakta.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler