2012-10-05 10:58Pressmeddelande

Möbelbranschen på kurs mot piratkopiering

null

Peter Jiseborn och Johan Lindau talade på kursen. /Foto: TMF

Det blev stor uppslutning när möbelbranschens alla led samlades för utbildning i immaterialrättsfrågor – Stockholm var först ut av tre tillfällen. Kursen är ett viktigt led i ambitionen att medvetandegöra branschen om piratkopiering – som i sin tur är en stor anledning till att komma tillrätta med det växande problemet.

Några av Sveriges mest namnkunniga möbelproducenter - Johan Lindau, vd Blå Station, Peter Jiseborn, vd Swedese och Lars Bülow, Brand and Design director Lammhults Design Group – samt advokat Eva Blum, Advokatfirman Lindahl, och Markus Dahlberg, PRV, höll i utbildningspasset.

Kursdeltagarna fick under föreläsningspasset höra om hur kopieringen av möbler blivit ett reellt problem och hur branschen påverkas. De fick också veta mer om drivkraften till att utveckla nya produkter och ny form, samt lära sig grundläggande kunskap de olika immaterialrättsliga rättigheterna, och hur man kan skydda möbler.

-  Vi arbetar med att komma åt de här problemen på olika sätt och på olika arenor, berättar Cecilia Ask Enström, chef för branschfrågor på Trä- och Möbelföretagen. Till stor del bottnar problemet i brist på kunskap – både hos tillverkare och återförsäljare, men också hos våra politiker och även domstolarna. Vi behöver nå ut brett både med kunskap och medvetandegöra problemet, och därför var det så oerhört kul att uppslutningen var så stor i dag, bland kursdeltagarna har vi haft representanter från branschens samtliga aktörer, avslutar Cecilia Ask Engström.

Johan Lindau konstaterar att 40 % av Blå Stations produkter kopieras, men anser att piratkopiering inte bara drabbar företagen:

- Problemet handlar inte om att det är ett visst anta möbelproducenter att tycka synd om. Det är både skattepengar och inte minst arbetstillfällen som går förlorade.

Peter Jiseborn, vd Svedese var inne på samma spår:

-  Det finns en mänsklig aspekt/ett mänskligt ansikte på möbelkopiering - att de största förlorarna ofta finns i bakgrunden och är ett enmansföretag, en formgivare som går miste om viktiga procent i försäljningen.

Utbildningen är grundläggande immaterialrätt och vänder sig till personer verksamma i möbelindustrin, såväl i handel- som producentled samt arkitekter och inredare. Nästa kurstillfälle är den 2 november i Göteborg och sedan den 29 november i Malmö.

För mer information vänligen kontakta:
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling Trä- och Möbelföretagen 070-381 72 06
Susanne Rudenstam, kommunikationschef Trä- och Möbelföretagen 070-214 37 72
Läs mer om immaterialrätt på tmf.se; www.tmf.se/immaterialratt

 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler