2013-02-06 16:01Pressmeddelande

Möbelbranschen och media debatterar piratkopiering; Branschen behöver kommunicera och lagstiftningen uppdateras

null

DEBATTPANELEN: Moderatorn Hanna Nova Beatrice, chefredaktör på tidningen Residence, Cecilia Ask Engström, TMF, Johan Lindau, Blå Station, Erica Treijs, SvD, Frida Jeppsson Prime, RUM, samt Dan Gordan, Sköna Hem.

Det var några åsikter som kom fram när möbelbranschen debatterade piratkopiering och medias roll på en paneldebatt anordnad av tidningen RUM och TMF – Trä- och Möbelföretagen – på Stockholm Furniture Fair i dag.

Paneldiskussion leddes av Hanna Nova Beatrice, chefredaktör på tidningen Residence och en namnkunnig panel bestående journalisterna Erica Treijs, SvD, Dan Gordan, Sköna Hem, Frida Jeppsson Prime, RUM samt möbelproducenten Johan Lindau, Blå Station och Cecilia Ask Engström från TMF. Panelen diskuterade vilken roll har branschen en har när det gäller att informera/motverka/främja förekomsten av piratkopior.

I en tid när piratkopiering av varor och design växer och kopiorna når ut allt snabbare var panelen överens om att branschen har allt att vinna på att kommunicera de värden som svenska originalmöbler har; hur de produceras, hur de är gjorda och hur designprocessen går till. Vad skiljer en kopia från ett original?

Samtidigt framhöll Erica Treijs det faktum att branschen behöver följa med utvecklingen av den digitala ”gratis- och dela-kulturen”, och utveckla nya affärsmodeller och ny affärslogik för att kunna ta betalt på samma sätt som skett inom mjukvaru- och musikindustrin.

Mot det resonemanget svarade Johan Lindau att det är inte är en jämförelse som låter sig göras så enkelt; när det handlar och tredimensionella produkter måste produktionsförfarandet vägas in – det handlar om materialval, miljömässigt korrekta tillverkningssätt och inte minst schyssta arbetsförhållanden. Allt detta medför kostnader som inte piratkopiatorerna bär.

Dan Gordan framhöll att media i vissa fall kan ha en upplysande roll när det gäller till exempelvis kopiors kvalitet och andrahandsvärde.
 
Cecilia Ask Engström summerar att det är bra att den här diskussionen förs och att media och möbelproducenter har ett stort gemensamt ansvar när det gäller att ta kommunikationen av möbelindustrins original på allvar.

- Det finns många fina historier kring företagskulturen, design- och produktionsprocesser, och det är hög tid för branschen att dela dem, säger Cecilia Ask Engström.

FAKTA: Den svenska möbelindustrin blir allt mer beroende av immateriella tillgångar. Samtidigt ökar kopieringen i branschen i alla led  och det medför stora konsekvenser för möbelproducenterna. TMF driver sedan ett antal år ett aktivt arbete för att motverka piratkopiering, både med att utbilda möbelindustrin – producenter, handel och beställare – och näringspolitiskt för att komma åt de legala förändringar som behövs.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling TMF cecilia.ask.engstrom@tmf.se, 070-381 72 06
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF susanne.rudenstam@tmf.se 070-214 37 72

Besök TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN på mässan! Monter EH:08 i entréhallen vid huvudentrén till A-hallen.
För TMF: s program för veckan, gå till www.tmf.se.


Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler