2012-04-17 10:50Pressmeddelande

Minskande antal olyckor och återhämtning för möbelbranschen

null

Interiörbild från SSC.

Antalet arbetsolyckor i trä och möbelindustrin har minskat med närmare 30 % sedan 2008. För övrigt präglas industrin av en vikande orderingång för trähus och ett minskat byggande, antalet påbörjade småhus stannade på totalt 6 700 st. Trots en vikande byggmarknad ökade försäljningen av dörrar med 11 procent, och trappor 5 % under 2011. Exporten av möbler ökade med 6 procent till att åter närma sig nivåerna från 2008 på närmare 16 miljarder kr.

Statistiken är inriktad på byggande och boende, och visar siffror för produktion, export och import av bl.a. trähus, möbler, köksinredningar, dörrar, fönster, trägolv, trätrappor och träskivor.

– Det är verkligt glädjande att se att de satsningar och projekt rörande arbetsmiljö och säkerhet nu visar faktiska resultat. Det handlar i många fall om att etablera en kultur där säkertänkandet byggs in i produktionsprocesserna, och där arbetar vi mycket med att stödja våra medlemmar, säger David Johnsson, vice vd och förhandlingschef på TMF.   

I TMF i siffror återfinns en aktuell marknadsrapport producerad av Prognoscentret i samarbete med TMF, se sidan 7. Rapporten följer regelbundet faktorer som påverkar medlemsföretagens marknader. Utvecklingen av byggandet påverkar direkt behovet av möbler och inredning, därav kopplingen mellan byggande och boende. Den övriga statistiken sammanställs av TMF från egna och andra källor. Materialet får gärna citeras om källan anges.

TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad, jämförande statistik och kommentarer om branschens utveckling. Detta nummer speglar helåret 2011.

För mer information vänligen kontakta
David Johnsson, vice vd och förhandlingschef TMF, tfn 08-762 72 67
Yvonne Identeg, statistik, marknadsdata TMF tfn 08-762 72 19

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler