2017-01-16 09:47Pressmeddelande

Media hälsas välkommen till frukost och debatt modererad av Carolina Neurath, ekonomijournalist; Behövs Industriavtalet på framtidens arbetsmarknad, eller ser vi slutet på en epok i svensk avtalsrörelsehistoria?

Få bestrider Industriavtalets historiska fördelar, men allt fler ifrågasätter dess framtida roll. Är modellen med exportindustrin i en löneledande roll på väg ut och vad har vi i sådana fall att vänta oss istället?

Industriavtalet tillkom 1997 för att värna den svenska industrins konkurrenskraft. Avtalet har inneburit både reallöneökningar och bidragit till lägre inflation. 
Men Industriavtalet ifrågasätts nu från flera håll, bland annat på grund av sina kostnadsökningar, och hotas dessutom av upprepade korta avtalsperioder.
Många företag hävdar att det blir allt svårare att värna anställningarna och jobben om inte Industriavtalet lever upp till sitt syfte att stärka industrins internationella konkurrenskraft.
Svensk industri är inte bara synonymt med industrijättar som Volvo, utan omfattar framför allt mindre företag inom bland annat skogsindustri och trä- och möbelindustri.

Medverkande:
David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen, TMF
Lena-Liisa Tengblad, vd SLA 
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-Facket 
Madelene Engman, avtalssekreterare GS-Facket
Moderator: Carolina Neurath, författare och ekonomijournalist

Tid: Onsdagen den 18 januari kl 8–9, kaffe och smörgås serveras från kl 7.30.
Plats: Riksdagshuset Östra, ingång från Riksplan.
Lokal: RÖ2-10

Observera att förhandsanmälan krävs för inpassering. Anmälan görs till: lars-uno.olausson@riksdagen.se senast kl 12.00 tisdagen den 17 januari.

För mer information, kontakta gärna:
Anne Rådestad, kommunikationschef, TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se
Linda Tillybs, press och kommunikation på GS, 072-560 72 40

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. www.tmf.se

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.www.sla-arbetsgivarna.org

GS är Sveriges nyaste fackförbund och organiserar ca 50 000 medlemmar på företag inom bland annat skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. www.gsfacket.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler