2014-05-15 09:57Pressmeddelande

Med anledning av Polisens tillslag mot företaget Designers Revolt: Handeln med piratkopierade möbler – ett hot mot innovation och hållbarhet

Polisens tillslag mot Designers Revolts lager ledde till ett beslag av ett mycket stort antal möbler och andra inredningsprodukter. Designers Revolt har under längre tid sålt kopior av kända designprodukter via sin hemsida.
- Att Polisen gjort ett så omfattande beslag är ett viktigt steg i kampen mot kopior. Sverige ligger i framkant när det gäller möbeldesign och tyvärr ser vi att allt fler försöker dra nytta av dessa företags satsningar på innovation, nytänkande och kvalitet, säger Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling på Trä- och Möbelföretagen, TMF.


Det var i tisdags som Polisen i Stockholm och Uppsala gjorde ett tillslag mot Designers Revolt, och de misstänkta brotten är upphovsrättsintrång och varumärkesintrång. 
Och, i ett annat misstänkt fall av piratkopiering, denna gång av kända designlampor, startar rättegången idag i Stockholms tingsrätt.

- Alla dessa piratkopierade produkter som finns på marknaden är långt ifrån de värden som svensk möbelproduktion står för. De kan se förvillande lika ut på bild, men ofta är piratkopierade produkter av låg kvalitet. Det är många frågor som konsumenterna bör ställa sig; Hur miljövänliga är de här möblerna? Innehåller de några giftiga kemikalier? Under vilka förhållanden har människor arbetat med att tillverka dessa möbler?, säger Cecilia Ask Engström.

En undersökning som Novus gjort på uppdrag av TMF visar att 6 av 10 svenskar är beredda att betala mer för möbler som producerats under goda arbetsvillkor. Och en stor majoritet anser att kvalitet och design är viktigast när det är dags att köpa möbler.

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se 
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler