2007-04-05 13:30Pressmeddelande

Med anledning av artikeln på DI.se "Rabatt på nyproducerade villor kan försvinna", 2007-04-04, av Mattias Mauritzon gör Svensk Trähusindustri följande uttalande:

"Vi utgår från att regeringen kommer att föra en dialog med Svensk Trähusindustri som ingår i Trä- och Möbelindustriförbundet gällande den här frågan. Det går väldigt bra för svensk trähusindustri och den totala omsättningen i branschen har fördubblats under de senaste tio åren. Branschen är stark och den positiva utvecklingen väntas fortsätta framöver. Det viktigaste är att branschen får stabila spelregler. Alla politiska beslut bör följas av en rimlig omställningstid som överenskommes med branschen, menar Leif G Gustafsson, VD Trä- och Möbelindustriförbundet."

För mer information:
Leif G Gustafsson, VD Trä- och Möbelindustriförbundet, tfn 08-762 72 58


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler