2020-11-24 12:15Pressmeddelande

Markant ökning av andelen trästommar inom nyproduktion av flerbostadshus

null

Antalet nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä har ökat med 48 procent under 2019 jämfört med 2018. Under samma mätperiod har även andelen av totalt nybyggda lägenheter med stomme av trä ökat till 20 procent jämfört med 13 procent 2018. Det visar ny statistik från SCB som bearbetats av Trä- och Möbelföretagen, TMF.
TMF:s bostadsexpert Gustaf Edgren lyfter fram en ökad medvetenhet kring hållbarhet och att den industriella tillverkningen inneburit ”ett helt avgörande steg i rätt riktning”.

- Trästommar i flerbostadshus har tydligt ökat sin andel under de senaste årens motvind för nyproduktion, och det är glädjande att vi nu visar så starka siffror, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på TMF.

- Medvetenheten om det hållbara byggandet har också ökat stadigt senaste åren – inte minst eftersom byggindustrin står för cirka 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Ett helt avgörande steg i rätt riktning är taget av den industriella tillverkningen som använder sig av trä som huvudsaklig råvara. De investeringar som gjorts de senaste fem åren är betydande och det är tack vare dem som vi nu ser den kraftiga ökningen av flerbostadshus i trä. Nu finns den inhemska produktionskapaciteten.

Med den nästan 50-procentiga ökningen byggdes drygt 4 000 (4 034) lägenheter med stomme av trä under 2019 – att jämföra med 2 719 stycken under 2018.

Gustaf Edgren vill nu - utöver rätt produktionsmetod – se ännu fler initiativ för att fortsatt främja den hållbara utvecklingen. Det gäller t ex rätt material och rätt typ av bebyggelse.

- För att vår industri ska kunna bidra till betydligt fler bostäder måste vi öka kunskaperna kring träbyggande, begränsa hinder såsom kommunala särkrav, samt bättre nyttja resurserna både i den hållbara svenska skogen och hos trähusindustrin. Det gäller naturligtvis inte bara flerbostadshus utan även trähus i allmänhet och småhus i synnerhet.

Mer om statistiken
Statistiken avser nyproduktion av påbörjade flerbostadshus. Speciallägenheter som gruppboenden och studentlägenheter ingår inte. Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av TMF.
Läs mer i bifogad fil samt ta del av material på tmf.se/statistik-flerbostadshus

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna: 

 - Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler