2013-02-05 12:14Pressmeddelande

Många utmaningar, men än fler möjligheter; Moderna arbetsplatser, hållbara möbler och Internethandel ger framgångar för nordisk möbelindustri

null

TMF:s Cecilia Ask Engström talade om nordisk möbelindustri på SFF:s invigning. /Foto: TMF

Det sa Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling och svensk möbelindustri hos TMF – Trä- och Möbelföretagen - som inledningstalade på Stockholm Furniture Fair (SFF) tillsammans med Guest of Honour Oki Sato, Nendo, samt Cecilia Nyberg, projektchef SFF.

När det gäller möjligheterna för nordiska möbelindustrin handlar det om en fortsatt satsning på utveckling av hållbara produkter och produktionsmetoder samt en växande och alltmer framgångsrik Internethandel.

Till möjligheterna ser Cecilia Ask Engström även en stor potential när det gäller innovationer kring inredningssystem.

- Just inom de så kallade Aktivitetsbaserade arbetsplatserna med nya system och nytänkande kring hur vi inreder arbetsplatser och kontor finns möjligheter för branschen. Där är flera av svenska företagen världsledande, och vi har flera exempel på kompletta inredningsuppdrag som gått på export.

Global konkurrens, piratkopiering och regler för offentlig upphandling hör däremot till utmaningar man måste hantera inom möbelindustrin.
Utmaningen med kunskap om möbler i offentliga upphandlingar är ett gemensamt problem för de nordiska länderna.

- Den offentliga marknaden är stor och viktig för hela den nordiska möbelindustrin. Problemet är att vi i dag har ett system som lägger alt för stor vikt vid inköpspriset. Det ger ett väldigt kortsiktigt synsätt. Om våra gemensamma skattepengar ska användas på ett effektivt sätt måste offentliga upphandlare kunna utvärdera hållbarhet och livscykelkostnader för möbler, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling och ansvarig för svensk möbelindustri.

För mer information, vänligen kontakta:
• Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling TMF, cecilia.ask.engstrom@tmf.se, 070-381 72 06

Besök TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN på mässan! Vi har ny monterplats, i år hittar ni oss i entréhallen vid huvudentrén till A-hallen (EH:08). Kom gärna förbi och prata Möbelfakta, kopiering eller helt andra branschfrågor. Vi ses på mässan!

TMF:s program för veckan hittar du på www.tmf.se och www.mobelfakta.se.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler