2010-05-19 14:46Pressmeddelande

Många nya arbetstillfällen till trä- och möbelindustrin: rekryteringsbehov på 7 300 personer

Trä- och möbelindustrins företag kommer att behöva anställa många nya personer under en femårsperiod, detta visar en undersökning genomförd av Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, under april. Redan har 2 500 personer anställts under det senaste året, och kommande året kommer 1600 personer att behöva anställas. Av dessa är hela 1200 helt nya jobb till följd av tillväxten inom trä- och möbelindustrins branscher. Undersökningen visar också att behovet av personer med gymnasiekompetens och/eller högre utbildning ökar väsentlig.

Rekryteringsbehovet är jämt fördelat över industrins delbranscher med en viss fokusering till Smålandslänen och västra Götaland. Tillväxten sker hos både stora och små företag. En del av rekryteringsbehovet har sin grund i återhämtningen på marknaden och ett behov av att återanställa uppsagd personal, en annan till följd av pensionsavgångar. Men den allra största delen är till följd av den svenska trä- och möbelindustrins tillväxt.                     

—   Framtiden ser ljus ut för trä- och möbelindustrin, med en stark tro på tillväxt. Orosmomentet just nu är möjligheten att få fram är rätt utbildad arbetskraft från utbildningarna, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF. Om kommuner och näringsliv samverkar för att få fram moderna och ändamålsenliga utbildningar kommer den här industrin att kunna leverera många intressanta arbetstillfällen över hela landet under lång tid fram över.

En sammanfattning av undersökningen finns att ladda ner på TMF: s webbplats www.tmf.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig, 070-954 06 55, henrik.smedmark@tmf.se

Susanne Rudenstam, kommunikationschef, 070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin och möbelindustrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, möbler, kök, fönster, dörrar, golv, snickerier samt träkomponenter.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler