2015-02-06 09:04Pressmeddelande

Lokalt engagemang ska säkra snickarutbildning

När den gymnasiala yrkesutbildningen lade ner förra våren fanns ett intakt, lokalt engagemang för utbildningsfrågor i Umeå. Nu har det så kallade Programrådet – med representanter från fyra medlemsföretag, Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt Umeå kommun - tagit initiativ till en ny utbildning; en 1-årig heltidsutbildning som verkstadssnickare/maskinsnickare.

Umeå hade fram till förra våren en gymnasial yrkesutbildning på Dragonskolan med inriktning snickare. Efter nollintag och för få sökande ett antal år i rad togs beslutet att lägga ner.
Tack vare ett lokalt engagemang kan nu ett likvärdigt alternativ, i samma lokaler, vara på plats våren 2015 - en 1-årig heltidsutbildning som verkstadssnickare/maskinsnickare inom Komvux; en vuxenutbildning med yrkeskurser på gymnasial nivå.

Sävar Snickerifabrik AB har tillsammans med GH snickeri, Södra Interiör och Dooria, TMF samt Umeå kommun, ingått i det Programråd som haft 4-5 träffar under hösten.

- Det här känns viktigt. Att vi hittar lösningar. Det har också varit en tradition inom Sävar snickeri att vi engagerar oss i lokala utbildningsfrågor. Många av medarbetare har gått den här utbildningen och jag skulle uppskatta att 60-70 procent av våra yngre medarbetare har kommit den vägen, säger Ulf Söderlund, vd på Sävar Snickerifabrik.

Medlemsföretagen har bland annat varit bollplank angående utformning och innehåll.
Arkitekten bakom kursupplägget är dock Leif Lindström, en av lärarna på Dragonskolan, som skräddarskytt utbildningen efter en behovsanalys hos mindre snickeriföretag i södra Västerbotten.

- Jag är bekymrad över att situationen kring yrkesutbildning ser ut som den gör, att vi inte syns och därmed får problem med nyrekrytering, och vi har haft många diskussioner om hur man ska kunna lösa det. Småföretagen har inte råd att marknadsföra sig och samtidigt är de våra kunder. Jag vet att bara det närmaste året behöver åtta snickare anställas och för närvarande finns det inte åtta stycken, säger Leif Lindström.

Behovet av intakta yrkesutbildningar är med andra ord stort och TMF:s utbildningsansvarige Henrik Smedmark välkomnar den gemensamma satsning som skett i Umeå det senaste halvåret.

- Kompetensförsörjningen till industrin är hotad och några av de insatser som behövs är att stärka kvaliteten på, och företagens inflytande över, utbildningarna. Trots stora behov är det svårt att locka unga. Därför är det viktigt att kunna erbjuda vuxna möjligheten att lära sig ett yrke och den kompetens där det sedan finns goda jobbmöjligheter, säger Henrik Smedmark.

Den 1-åriga utbildningen är tänkt att starta den 9 mars (v.11) med sista anmälningsdag den 15 februari. Allt tyder nu på att kursen drar igång och man är nära det sökantal som krävs.

För mer information, kontakta gärna:
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 0709-54 06 55, henrik.smedmark@tmf.se
Ulf Söderlund, vd Sävar Snickerifabrik, 090-70 66 51
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler