2021-06-17 05:59Pressmeddelande

Ljus prognos för Sveriges trä- och möbelföretag

Flerbostadshus med träfasad. /Foto: DeromeFlerbostadshus med träfasad. /Foto: Derome

Sveriges trä- och möbelföretag väntar sig ökade produktionsvolymer och försäljningspriser. Ett ökande intresse för cirkularitet och hållbarhet driver dessutom upp efterfrågan på svensktillverkade och hållbara småhus samt möbler och inredning.

 

När Trä- och Möbelföretagen, TMF, idag lanserar sin branschrapport lyfts medlemmarnas arbete med hållbarhet fram. TMF representerar drygt 650 medlemsföretag och över 30 000 anställda. Tillsammans har företagen en viktig roll att spela i klimatomställningen – från småhustillverkare till specialsnickerier och möbelproducenter.

 

- Rapporten visar att hållbarhet ligger i medlemsföretagens DNA. Till exempel innebär det industriella byggandet av småhus ett mycket effektivt materialutnyttjande och minimalt svinn, säger Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF.

Träindustrikoncernen Derome, med dess bostadsdel, träder fram i branschrapporten. Derome har alltid värdesatt hållbarhet. Ett exempel är det futuristiska projektet One Tonne Life som genomfördes långt innan FN:s hållbarhetsmål sattes upp. Målet var att sänka en familjs koldioxidutsläpp och idag används projektet som inspiration för ett mer energieffektivt och hållbart byggande.

- Som jag ser det förändrar vi byggbranschen och sätter en ny standard för byggandet, säger Anders Carlsson, som är chef för teknik och FoU på Derome.

 

I rapporten intervjuas även möbelkoncernen Kinnarps, som närapå halverade sina koldioxidutsläpp förra året. Kinnarps nådde alla uppsatta mål som utgår från FN:s hållbarhetsagenda.

 

TMF prioriterar 11 av FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. De täcker in både miljömässiga och sociala aspekter. TMF ser optimistiskt på utvecklingen och framtiden för branschen.

 
- Vi ser ljust på framtiden och vad våra medlemmar kan bidra med. Medlemmarna ligger långt fram, vissa är till och med världsledande. Och vi är stolta över att våra medlemsföretag är en viktig del i pusslet för en mer hållbar framtid, säger David Johnsson, vd för TMF.

Läs mer och ladda ner TMF:s branschrapporttmf.se/branschrapport.


Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter:
/traomobeltmf_swe@Traomobel

För mer information, kontakta gärna:   
- Robin Ljungar, hållbarhetschef TMF, robin.ljungar@tmf.se. 08-762 72 43
- David Johnsson, vd TMF, david.johnsson@tmf.se, 070-597 72 67

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen, TMF; är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. TMF:s medlemsföretag bygger och inreder Sverige. Här finns företag som tillverkar trähus, möbler till privat och offentlig miljö, bygginredningar och olika typer av specialinredningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation företräder vi drygt 650 medlemsföretag som sammanlagt har drygt 30 000 anställda. Vår uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för medlemsföretagens tillväxt. - www.tmf.se