2012-06-27 11:05Pressmeddelande

Lammhults väljer Möbelfakta!

null

Möbelfakta spurtar inför sommaren med tio märkta möbler på kort tid. Glädjande nog finns en debuterande producent bland dem – Lammhults Möbel AB – ett av Sveriges mest kända företag när det gäller designmöbler. Därmed har nu Möbelfakta Sveriges ledande möbelproducenter samt cirka 70 möbler i sitt märkningssystem.

Möbelfakta har successivt blivit ett starkt varumärke där bredden i märkningssystemet – med krav på såväl kvalitet, miljö som socialt ansvar – får allt mer gehör. 1,5 år efter nylanseringen har cirka 70 möbler märkts, och Möbelfakta når en rad olika och viktiga målgrupper; producenter, säljare och upphandlare. Bland de märkta möblerna finns välkända Lamino-fåtöljen (Swedese), Carl Malmstens 70-årsjubilerande stol Lilla Åland (Stolab) samt Materias volymdämpande bord Silent Whisper.

Men framförallt väljer nu Sveriges stora välkända möbelproducenter det nylanserade märkningssystemet och några veckor efter Kinnarps är det Lammhults tur.
I ett första skede har man märkt fyra möbler – däribland sittpallen Dexter.

- Vi har nu märkt några av våra viktigaste volymprodukter, bland annat Campus och Spira, för att i större utsträckning reducera miljöpåverkan från start. Lammhults ser Möbelfakta som en mycket bra riktlinje vid framtagning av nya produkter, inte minst då märkningen även inkluderar viktiga aspekter som kvalité och socialt ansvar, vid sidan av miljökraven. Märkning av fler utföranden och produkter går enligt plan, säger Ulrika Johansson Ståhl, marknadschef på Lammhults.

- Det är glädjande att ett av Sveriges starkaste varumärken när det gäller möbler väljer Möbelfakta. Lammhults har en omfattande export vilket kommer att bidra till att sprida Möbelfakta internationellt, säger Cecilia Ask Engström, chef för Bransch på TMF, samt ansvarig för möbler & inredning.

Fotnot: Det som krävs för Möbelfakta-märkning är en genomgången kurs inom Möbelfaktas tre kravområden; miljö, kvalité och socialt ansvar, samt en godkänd deklarering av möbeln.

Läs mer om Möbelfakta på Möbelfaktas sajt, www.mobelfakta.se

För mer information, vänligen kontakta:
• Cecilia Ask Engström, chef för Bransch och ansvarig för möbler & inredning,TMF cecilia.ask.engstrom@tmf.se, 08-762 72 06
• Ulrika Johansson Ståhl, marknadschef på Lammhults, ujs@lammhults.se; 0472-26 95 00 (vxl)

 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler