2015-04-27 10:25Pressmeddelande

Kurt Tingdal invald i TMF:s styrelse

null

Kurt Tingdal vd och marknadsansvarig på Offecct. /Foto: Mediaspjuth

I samband med Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) årsmöte i Växjö den 23 april formerades styrelsen för kommande år. Claes Hansson (vd på Götenehus Group AB) valdes om till ordförande. Samtidigt valdes tre nya ledamöter in i styrelsen - Henric Fransson (vd, Ballingslöv), Ola Thorén (vd, Ikea Industry Hultsfred AB) samt Kurt Tingdal (vd och marknadsansvarig, Offecct).

Så här ser Kurt Tingdal, vd och marknadsansvarig på Offecct, på sitt kommande uppdrag:

– För det första tycker jag det är viktigt med TMF:s totala roll – att vi har ett forum att diskutera exempelvis arbetsgivarfrågor och branschens framtid. Sen står naturligtvis kompetensförsörjning högt på agendan. En annan viktig fråga är den om tillgången på kompetenta underleverantörer i Sverige, företag som kan tillföra kunskap och innovationshöjd. Detta för att vi inte ska bli ifrånsprungna i Sverige.

TMF:s styrelse 2015-2016

Ordförande
Claes Hansson, Götenehus Group AB

Vice ordförande
Per-Arne Andersson, Kinnarps AB

Ledamöter
Mats Andersson, H-fönstret i Lysekil AB
Henric Fransson, Ballingslöv (nyval)
David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen
Johan Jonsson, Trätrappor AB
Christer Persson, Kährs AB (omval)
Ola Thorén, Ikea Industry Hultsfred AB (nyval)
Kurt Tingdal, Offecct (nyval)

För mer information, kontakta gärna:
Kurt Tingdal, vd och marknadsansvarig Offecct, 0504-415 00 (vxl, huvudkontoret)
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se  

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler