2020-03-17 07:47Pressmeddelande

Kreditrestriktioner och brist på tomtmark fortsätter påverka småhusproduktionen enligt årets första Trähusbarometer: ”Småhusbyggandet fortsatt lågt trots ett stort underskott på bostäder”

null

Prognosen för påbörjade småhus är 9 500 för 2020, i det närmaste oförändrat från 2019. Samtidigt visar prognosen för levererade flerbostadshus i trä en fortsatt ökning. Det framgår i årets första Trähusbarometer, som innehåller statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

TMF:s prognos för påbörjade småhusbaseras på statistik från SCB och på den allmänna orderingången i branschen. För helåret 2019 var den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag 5 737 småhus av trä, en minskning med en procent jämfört med helåret 2018.

- Som det ser ut kommer småhusproduktionen även 2020 att hållas tillbaka av rådande bostadspolitik, kreditrestriktioner och kommunernas otillräckliga markanvisningar. Bostadsbyggandet är fortsatt lågt trots ett underskott på bostäder och en obalans mellan utbud och efterfrågan. Bristen på tomtmark för radhus och enfamiljshus försämrar rörligheten på bostadsmarknaden, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

Flerbostadshus i trä
Enligt TMF:s statistik levererades under 2019 totalt 3 799 lägenheter med stomme av trä, en ökning med 4 procent jämfört med helåret 2018. TMF:s prognos för 2020 är att 4 219 lägenheter av trä kommer att levereras, en ökning med 11 procent jämfört med 2019.

Läs hela Trähusbarometern i bifogad fil eller via tmf.se/trahusbarometern.
Nästa Trähusbarometer publiceras i september 2020.
OBS! Eventuella effekter av coronaviruset har inte tagits i beaktande i prognosen.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även prognoser som baseras på information från husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik.
TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus, vars andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 75 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler